Lietuvos bankas
2020-05-18
11

Lietuvos banko valdyba papildė NEO Finance licenciją, finansų rinkos dalyviams pranešė informaciją apie likvidumo paskolas ir patvirtino Lietuvos banko vykdomų Eurosistemos pinigų politikos operacijų taisyklių pakeitimus.

Papildyta NEO Finance licencija
Lietuvos banko valdyba, atsižvelgusi į NEO Finance, AB, prašymą ir įvertinusi gautą informaciją, papildė bendrovės turimą elektroninių pinigų įstaigos licenciją, suteikdama teisę teikti ir sąskaitos informacijos paslaugą. Tai paslauga, kai internetu pateikiama konsoliduota informacija apie vieną ar kelias mokėjimo paslaugų vartotojo turimas mokėjimo sąskaitas kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje arba kelių mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose. 

Likvidumo paskolos – kai panaudotos visos galimybės
Lietuvos banko valdyba, atsižvelgdama į finansų rinkos dalyvių paklausimus dėl likvidumo paskolų, atkreipia jų dėmesį, kad šios paskolos nėra besąlyginės ar lengvatinės. Iš esmės tai kritinės likvidumo paskolos, kurios teikiamos tik esant ypatingoms sąlygoms. Į jas gali pretenduoti finansų rinkos dalyviai:
•    kurių veikla yra reikšminga tvariam šalies finansų sistemos veikimui;
•    kurie panaudojo visas kitas galimybes likvidumui užtikrinti, 
•    kurie turi tinkamo įkeisti turto. 

Lietuvos bankas primena, kad dėl likvidumo paskolų gali kreiptis mokios, tačiau turinčios laikinų likvidumo problemų, kredito ir kitos finansų įstaigos, atitinkančios nurodytus kriterijus.

Besiskolinanti finansų įstaiga turėtų įkeisti turtą, kuris atitiktų Lietuvos banko nustatytus reikalavimus, pavyzdžiui, skolos vertybinius popierius, kredito reikalavimus, kitas finansinės priemones ar kitą reikalavimus atitinkantį turtą. 

Ar finansų įstaiga atitinka sąlygas likvidumo paskolai gauti, operatyviai sprendžia Lietuvos banko likvidumo paskolų komitetas.

Klausimus dėl likvidumo paskolų finansų rinkos dalyviai gali pateikti el. paštu [email protected].

Patvirtinti Pinigų politikos operacijų taisyklių pakeitimai
Lietuvos banko valdyba patvirtino Lietuvos banko vykdomų Eurosistemos pinigų politikos operacijų taisyklių pakeitimus, jie atspindi Europos Centrinio Banko (ECB) valdančiosios tarybos patvirtintas ECB gaires, skirtas kredito kokybės reikalavimams pinigų politikos operacijų užstatui sušvelninti ir taip prisidėti prie COVID-19 neigiamo poveikio ekonomikai mažinimo. Pokyčiai įsigalioja nuo gegužės 18 d. ir galios iki 2021 m. rugsėjo 29 d. Išsamiau