Lietuvos bankas
2020-04-10
11

Lietuvos banko valdyba įsteigė Likvidumo paskolų komitetą – jis įgyvendins naują likvidumo paskolų teikimo finansų įstaigoms tvarką.

„Siekiant, kad sprendimai dėl likvidumo paskolų suteikimo finansų rinkos dalyviams būtų priimami kuo operatyviau, veiksime pagal vieno langelio principą – visą informaciją ir procesą valdys specialiai tam tikslui įsteigtas Likvidumo paskolų komitetas, jis nustatys, ar finansų įstaiga atitinka nustatytus kriterijus, teiks informaciją ir konsultuos rinkos dalyvius dėl likvidumo paskolų“, – sako Marius Jurgilas, Lietuvos banko valdybos narys, paskirtas vadovauti Likvidumo paskolų komitetui. 

Pagal atnaujintą tvarką likvidumo paskolas Lietuvos bankas galės suteikti mokioms, tačiau laikinų likvidumo problemų turinčioms kredito ir kitoms finansų įstaigoms, turinčioms pakankamą užstatą ir išnaudojusioms visas kitas galimybes pasiskolinti rinkoje. Likvidumo paskolas galėtų gauti bankai, kredito unijos, vartojimo kredito davėjai, elektroninių pinigų įstaigos ir mokėjimo įstaigos, draudimo įmonės, pensijų fondai ir kiti finansų rinkos dalyviai, kurių veikla yra reikšminga tvariam šalies finansų sistemos veikimui.

Finansų įstaiga, norėdama gauti likvidumo paskolą, turėtų įkeisti turtą, kuris atitiktų Lietuvos banko nustatytus reikalavimus, pavyzdžiui, vertybinius popierius, kredito reikalavimus, kitas finansines priemones ar kitą reikalavimus atitinkantį turtą. 

Klausimus dėl likvidumo paskolų rinkos dalyviai gali užduoti el. paštu [email protected].

2020 m. balandžio 1 d. Seime ypatingos skubos tvarka vienbalsiai priėmus Lietuvos banko įstatymo pataisas, daugiau finansų įstaigų gali kreiptis į Lietuvos banką dėl likvidumo paskolų.