Lietuvos bankas
2017-09-28
11

Anticiklinio kapitalo rezervo norma ir toliau lygi 0 procentų. Nustatyti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtos monetos etalonai ir pakeistas monetų numizmatinių rinkinių išleidimo planas.

Toliau taikoma 0 procentų anticiklinio kapitalo rezervo norma
Lietuvos banko valdyba nustatė, kad nuo 2017 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos Respublikoje taikoma anticiklinio kapitalo rezervo norma ir toliau yra lygi 0 procentų.

Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į pagrindinius ir papildomus anticiklinio kapitalo rezervo nustatymo rodiklius ir remiantis atlikta skolinimo ir nekilnojamojo turto rinkos analize. Rodikliai, iš anksto įspėjantys apie anticiklinio kapitalo rezervo didinimo poreikį, galimų disbalansų kol kas nerodo. Jeigu 2017 m. pabaigoje skolinimo ir NT rinkos augimas reikšmingiau nesulėtės arba dar paspartės, būtų svarstoma keisti šios normos dydį, siekiant padidinti finansų sistemos atsparumą.

Anticiklinio kapitalo rezervas užtikrinamas pirmojo lygio bankų kapitalu. Šis papildomas kapitalo rezervas gali būti keičiamas siekiant sumažinti kredito rinkos raidos procikliškumą. Pirmą kartą 0 procentų dydžio anticiklinio kapitalo rezervo normą Lietuvos bankas nustatė 2015 m. vasarą. 

Sprendimą dėl anticiklinio kapitalo rezervo normos pagrindžianti medžiaga kas ketvirtį skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje.

Nustatyti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtos monetos etalonai
Lietuvos banko valdyba patvirtino kitąmet numatomos išleisti 2 eurų proginės monetos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, etalonus.

Šią monetą ketinama į apyvartą išleisti 2018 m. pirmąjį ketvirtį. Jos tiražas – 1 mln. vnt., iš jų 10 tūkst. vnt. – BU kokybės. Monetą planuojama išleisti kartu su Estijos ir Latvijos nacionaliniais centriniais bankais.

Baltijos valstybių 100-mečiams skirtos monetos nacionalinės pusės (averso) autorius – Justas Petrulis. Jo sukurtą nacionalinės pusės (averso) grafinį projektą balsuodami išrinko visų trijų šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – gyventojai.

Etalonus nukaldino UAB Lietuvos monetų kalykla.

Pakeistas monetų numizmatinių rinkinių išleidimo planas
Lietuvos banko valdyba nutarė pakeisti kolekcinių eurų monetų, proginių su Lietuvos nacionaline puse eurų monetų ir apyvartinių eurų monetų numizmatinių rinkinių išleidimo 2018–2019 m. planą.

Atsižvelgdama į pastaruoju metu padidėjusią kolekcinių monetų paklausą, Valdyba padidino 2018 m. numatomų išleisti kolekcinių 1,50 euro nominalo monetų, skirtų Vilniaus universiteto Fizikų dienai FiDi 50 ir Joninėms (Rasos šventei), tiražus nuo 25 iki 30 tūkst. vienetų. Sidabro monetų (nominalas – 5 eurai), skirtų Joninėms, tiražas padidintas nuo 2 iki 3 tūkst. vienetų.

Be to, siekdama monetų kūrėjams suteikti daugiau kūrybinės laisvės, Valdyba leido laisvai pasirinkti pastarosios monetos skersmenį. Šis techninis parametras bus tvirtinamas vėlesniu Lietuvos banko valdybos nutarimu, autoriams jau sukūrus grafinius projektus ir paaiškėjus pasirinktai monetos formai.