Lietuvos bankas
2012-04-26

Pakeis AB „Lietuvos draudimas“ draudimo veiklos licenciją

Lietuvos banko valdyba nutarė pakeisti AB „Lietuvos draudimas“ draudimo veiklos licenciją, išduotą Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2005 m., panaikinant licencijos dalies, suteikiančios teisę vykdyti kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo veiklą, galiojimą.

Licencija pakeista AB „Lietuvos draudimas“ prašymu. Ši bendrovė nuo 2010 m. nesudarinėja naujų draudimo sutarčių dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo.

Lietuvos bankas iš 2011 m. pelno į valstybės biudžetą perves 72,94 mln. Lt

Lietuvos banko valdyba patvirtino 2011 metų Lietuvos banko finansinių ataskaitų rinkinį ir paskirstė 2011 m. pelną. Lietuvos bankas pernai uždirbo 128,03 mln. Lt pelno, kurio didžiąją dalį – 72,94 mln. Lt perves į valstybės biudžetą. 2010 m. Lietuvos banko pelnas buvo 90,49 mln. Lt, įmoka į valstybės biudžetą sudarė 63,34 mln. Lt.

Pagal Lietuvos banko įstatymą, į valstybės biudžetą skiriama įmokėti 70 % Lietuvos banko pelno. Remiantis šia taisykle, apskaičiuota Lietuvos banko pelno įmoka į biudžetą sudaro 89,62 mln. Lt.

Pagal Lietuvos banko įstatymą, dalis 2011 m. pelno įmokos bus skiriama Lietuvos banko nebenaudojamo nekilnojamojo turto, Lietuvos banko valdybos sprendimu pripažinto nereikalingu ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka numatyto perduoti valstybės institucijoms, rinkos vertės kompensavimui užtikrinti.

2011 m. Lietuvos banko valdyba nusprendė Valstybės turto fondui perduoti nereikalingais pripažintus pastatus kurortinėse vietovėse ir Klaipėdoje, o Konkurencijos tarybai – pastatą Vilniaus centre. Dėl šios priežasties įmoka į biudžetą sumažinta valstybei perleidžiamų objektų rinkos verte – 16,67 mln. Lt iki 72,94 mln. Lt.

30 % praėjusių metų pelno – 38,41 mln. Lt skirta Lietuvos banko atsargos kapitalui. Po pelno paskirstymo Lietuvos banko kapitalas sudarys 1 397,56 mln. Lt: atsargos kapitalas 1 197,56 mln. Lt, įstatinis kapitalas – 200 mln. Lt.

Išduos dvi draudimo brokerių įmonės veiklos licencijas

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti draudimo brokerių įmonės veiklos licenciją steigiamai įmonei draudimo brokerių įmonei „Draudūna“, UADBB. Įmonė steigiama Telšiuose, kur šiuo metu nėra registruota nė vienos draudimo brokerių įmonės buveinės.

Lietuvos banko valdyba taip pat nutarė išduoti draudimo brokerių įmonės veiklos licenciją UAB „Guramita“ (Vilnius), keičiančiai vykdomos veiklos rūšį į draudimo brokerių įmonės veiklą.