Lietuvos bankas
2017-01-10
11

Įvertinti AB „Citadele“ banko 2016 m. priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso rezultatai; pakeista akcinės bendrovės ,,Lietuvos draudimas“ draudimo veiklos licencija; UAB „NEO Finance“ išduota elektroninių pinigų įstaigos licencija.

Įvertinti AB „Citadele“ banko 2016 m. priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso rezultatai

Lietuvos bankas ir Latvijos finansų ir kapitalo rinkos komisija, kartu sudarantys „Citadele“ banko grupės priežiūros kolegiją, apsvarstę AB „Citadele“ banko priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso rezultatus, priėmė bendrąjį sprendimą dėl banko kapitalo reikalavimų. Šio proceso metu ne tik išsamiai įvertinama bankų veikla, finansinė būklė, veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas, bet ir nustatomas individualus papildomo kapitalo, reikalingo padengti rizikoms pagal antrąją pakopą (rizikoms, kurių neapima minimalūs kapitalo pakankamumo reikalavimai), poreikis.

AB „Citadele“ bankui nustatyti kapitalo pakankamumo rodiklių reikalavimai nepakeisti, palyginti su nustatytais per 2015 m. priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą. AB „Citadele“ bankas toliau turės tenkinti 11,0 proc. bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientą ir 14,5 proc. bendro kapitalo pakankamumo koeficientą. – Į abu šiuos rodiklius įskaičiuojamas ir visiems Lietuvoje veikiantiems bankams nuo 2015 m. birželio 30 d. taikomas 2,5 proc. kapitalo apsaugos rezervo reikalavimas. Šie minimalūs nuosavų lėšų reikalavimai nustatyti iki tol, kol, apsvarsčius kito priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso rezultatus, priežiūros kolegijoje bus priimtas naujas bendrasis sprendimas.

AB „Citadele“ banko bendras rizikos lygis nepakito ir laikytinas vidutiniškai žemu.

Pakeista akcinės bendrovės ,,Lietuvos draudimas“ draudimo veiklos licencija

Lietuvos banko valdyba pakeitė akcinei bendrovei ,,Lietuvos draudimas“išduotą draudimo veiklos licenciją. Bendrovės prašymu jai suteikta teisė verstis statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo veikla. Panaikinta buvusioje licencijoje buvusi teisė verstis rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo veikla.

UAB „NEO Finance“ išduota elektroninių pinigų įstaigos licencija

Lietuvos banko valdyba išdavė UAB „NEO Finance“ elektroninių pinigų įstaigos licenciją, suteikiančią teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti Mokėjimų įstatyme nurodytas mokėjimo paslaugas.