Lietuvos bankas
2016-12-15
11

Patvirtinti nauji bazinio pensijų anuiteto dydžiai, patvirtintos taisyklės, kaip bus galima kredito uniją pertvarkyti į banką, panaikinta valdymo įmonės licencija, patvirtinti kitąmet išleidžiamų dviejų lietuviškų eurų monetų etalonai

Patvirtinti nauji bazinio pensijų anuiteto dydžiai

Lietuvos banko valdyba patvirtino bazinio pensijų anuiteto dydžių lentelę. Pensijų anuiteto dydis 62 m. amžiaus asmenims, palyginti su praėjusių metų anuiteto dydžiu, sumažėjo 2,46 proc. (privalomo pensijų anuiteto riba padidėjo nuo 12 158 Eur iki 12 909 Eur).

Nauji bazinio pensijų anuiteto dydžiai įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d. Jie keičiasi dėl kintančios palūkanų normos, taip pat dėl kartą per metus tikslinamos mirtingumo lentelės.

Kitais metais galiosiantys dydžiai apskaičiuoti pagal Lietuvos banko valdybos nutarimu pakeistą jų nustatymo metodiką. Pagal ją dabar apskaičiuojant bazinio pensijų anuiteto dydžius taikoma palūkanų norma, lygi vidutinei rinkos palūkanų normai. Vidutinė rinkos palūkanų norma apskaičiuojama kaip pensijų anuitetų mokėtojų pensijų anuitetų kainodaroje taikomų naujoms sutartims garantuotų palūkanų normų, galiojančių bazinio pensijų anuiteto apskaičiavimo metu, vidurkis.

Patvirtintos taisyklės, kaip bus galima kredito uniją pertvarkyti į banką

2017 m. įsigaliosiantys Kredito unijų įstatymo pakeitimai numato kredito unijos pertvarkymo į banką, veikiantį pagal Bankų įstatymą išduotą banko licenciją, galimybę. Pertvarkoma kredito unija privalės gauti priežiūros institucijos sutikimą vykdyti pertvarkymą. Atsižvelgdama į tai, Lietuvos banko valdyba patvirtino Sutikimo vykdyti kredito unijos pertvarkymą išdavimo taisykles.

Šiame dokumente nustatyta prašymų išduoti sutikimą vykdyti kredito unijos pertvarkymą pateikimo Lietuvos bankui tvarka, atsisakymo išduoti tokį sutikimą atvejai ir nurodyta, kokie dokumentai turės būti pateikiami Lietuvos banko sutikimui gauti. Kartu su prašymu išduoti sutikimą Lietuvos bankui reikės pateikti visuotinio narių susirinkimo sprendimą dėl kredito unijos pertvarkymo (jei toks sprendimas priimtas), kredito unijos organų patvirtintą pertvarkymo planą ir kt. Šiame pakete turės būti ir informacija apie kredito unijos narių, kreditorių interesų apsaugą kredito unijos pertvarkymo metu.

Panaikinta valdymo įmonės licencija

Prie UAB „Swedbank investicijų valdymas“ numatoma prijungti UAB „Danske Capital investicijų valdymas“. Ši bendrovė yra gavusi visus leidimus, reikalingus jungimuisi įgyvendinti. Kadangi UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ nereikalinga turėta valdymo įmonės licencija, bendrovė paprašė Lietuvos banko ją panaikinti. Lietuvos banko valdyba šį prašymą patenkino.

Lietuvos bankas anksčiau leido perduoti UAB „Swedbank investicijų valdymas“ teises ir pareigas, atsirandančias iš UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ pensijų kaupimo sutarčių. Informacija apie dviejų bendrovių pensijų fondų jungimą šiame procese dalyvaujančių pensijų fondų dalyviams buvo pateikta sutartyse nustatytu būdu. Papildomai informacija apie šių pensijų fondų jungimą skelbiama ir teikiama Swedbank, AB, klientų aptarnavimo padaliniuose ir interneto svetainėje.

Patvirtinti kitąmet išleidžiamų dviejų lietuviškų eurų monetų etalonai

Lietuvos banko valdyba patvirtino 20 eurų kolekcinės sidabro monetos, skirtos Algirdo Juliaus Greimo 100-osioms gimimo metinėms, etaloną. Į apyvartą ji bus išleista 2017 m. kovo 9 d.

Monetos tiražas – 3 000 vnt. Averso ir reverso grafinių projektų kūrimo konkurse dalyvavo ir kūrinius pateikė keturi autoriai. Lietuvos banko monetų kūrimo komisija geriausiais pripažino Rolando Rimkūno sukurtus averso ir reverso grafinius projektus.

Lietuvos banko valdyba  taip pat patvirtino 2 eurų proginės monetos, skirtos Vilniui, etalonus (kokybės BU ir „unc“). Šią monetą ketinama išleisti į apyvartą 2017 m. trečiąjį ketvirtį. Monetos tiražas – 1 mln. vnt., iš jų 10 tūkst. vnt. – kokybės BU.

Šios monetos averso grafinio projekto kūrimo konkurse dalyvavo ir kūrinius pateikė trylika autorių. Lietuvos banko monetų kūrimo komisijos sprendimu geriausiu pripažintas Vlado Oržekausko sukurtas grafinis projektas.