Lietuvos bankas
2012-05-31

AB SEB bankui leista grąžinti dvi subordinuotąsias paskolas

Atsižvelgdama į AB SEB banko prašymą, Lietuvos banko valdyba jam leido anksčiau termino grąžinti dvi subordinuotąsias paskolas: 25 mln. eurų (tai atitinka 86,32 mln. litų) ir 45 mln. eurų (tai atitinka 155,376 mln. litų). Šios paskolos gautos iš patronuojančio banko Skandinaviska Enskilda Banken AB pagal 2005 m. gruodžio 14 d. ir 2007 m. birželio 26 d. sutartis, jų grąžinimo terminai buvo atitinkamai 2015 m. gruodžio 14 d. ir 2017 m. birželio 26 d.

AB SEB bankas nurodė, kad jam nebėra poreikio naudotis tomis subordinuotosiomis paskolomis. Paskolas grąžinus bus išlaikytas pakankamas banko kapitalizacijos lygis. Jų grąžinimas leis AB SEB bankui sumažinti skolinimosi kaštus.

Subordinuotosios paskolos priskiriamos II lygio kapitalui. Pagal numatomus Europos Sąjungos teisės aktų pakeitimus, žinomus kaip Bazelis III, bankams svarbiausiu taps aukščiausios kokybės I lygio kapitalas.

Pakeista ADB „ERGO Lietuva“ draudimo veiklos licencija

Lietuvos banko valdyba pakeitė ADB „ERGO Lietuva“ draudimo veiklos licenciją, išduotą Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2005 m. kovo 15 d.

Licencijoje nurodytas pakeistas įmonės juridinis statusas (akcinė draudimo bendrovė vietoje buvusios uždarosios akcinės draudimo bendrovės). Panaikintas galiojimas buvusios licencijos dalies, leidęs vykdyti su skraidymo aparatų valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimo veiklą ir teisinių išlaidų draudimo veiklą. ADB „ERGO Lietuva“ neturi tokio pobūdžio galiojančių draudimo sutarčių.

Panaikintas UADBB „Swedbank draudimo brokeris“ veiklos licencijos galiojimas

Lietuvos banko valdyba panaikino UADBB „Swedbank draudimo brokeris“ draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos galiojimą. Nutarimas priimtas UADBB „Swedbank draudimo brokeris“ prašymu.

Įmonės vienintelis akcininkas „Swedbank“, AB nusprendė nutraukti šios bendrovės veiklą ir ją likviduoti. Ji įsipareigojimų draudimo įmonėms ar draudėjams neturi.

Patvirtintas dailei skirtos monetos etalonas

Lietuvos banko valdyba patvirtino 10 litų kolekcinės (proginės) monetos, skirtos dailei, etaloną.

Šios monetos grafinio projekto autorė Rūta Ničajienė, gipsinį modelį sukūrė Giedrius Paulauskis. Etaloną pagamino UAB ,,Lietuvos monetų kalykla“.

Naują monetą iš serijos ,,Lietuvos kultūra“ numatyta išleisti į apyvartą birželio mėnesį.