Lietuvos bankas
2011-06-02

Bus išduotos dar dvi mokėjimo įstaigos licencijos

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti UAB „Utenos butų ūkis“, UAB „EVP International“ (Vilnius) mokėjimo įstaigos licencijas, leidžiančias teikti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 6 punkte nustatytą mokėjimo paslaugą (pinigų perlaidos).

Iki šiol licencijos teikti mokėjimo paslaugas buvo suteiktos 11 įmonių.

Licenciją gaus nauja kredito unija

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti kredito unijai „Naftininkų investicijos“ (Klaipėda) licenciją, suteikiančią teisę teikti Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas licencines finansines paslaugas: indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas iš neprofesionalių rinkos dalyvių; Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnyje nustatytos mokėjimo paslaugos; valiutos keitimas (grynaisiais pinigais).

Šiuo metu Lietuvoje veikia 71 kredito unija ir Lietuvos centrinė kredito unija.

AB SEB bankui leido grąžinti subordinuotąją paskolą anksčiau termino

Lietuvos banko valdyba leido AB SEB bankui grąžinti anksčiau sutartyje numatyto termino iš patronuojančio banko Skandinaviska Enskilda Banken AB gautą 20 mln. eurų (tai atitinka 69,056 mln. litų) subordinuotąją paskolą pagal 2006 m. birželio 13 d. sutartį. Šios paskolos terminas sueina 2016 m. birželio 13 d., o AB SEB bankas norėtų paskolą grąžinti 2011 m. birželio 13 d.

Pastatai Palangoje, Druskininkuose ir Molėtų rajone pripažinti nereikalingais Lietuvos banko funkcijoms vykdyti – jų bus atsisakyta  

Lietuvos banko valdyba nutarė pripažinti Darbuotojų tobulinimosi ir sveikatingumo centro pastatus Palangoje, Druskininkuose ir Molėtų rajone nereikalingais banko funkcijoms vykdyti. Valdybos nutarimu, iki liepos 1 dienos bus išnagrinėti ir pasirinkti tinkamiausi minėto turto perleidimo Valstybės turto fondui būdai.

Be minėtų pastatų Valstybės turto fondui  Lietuvos bankas perleis dar kelis pastatus ir patalpas Palangoje, Vilniuje, kurie irgi pripažinti nereikalingais banko funkcijoms vykdyti.

Patvirtinti monetos, skirtos Vilniaus Aukštutinei piliai, grafiniai projektai

Lietuvos banko valdyba patvirtino 50 litų kolekcinės sidabrinės monetos, skirtos Vilniaus Aukštutinei piliai, grafinių projektų konkurso rezultatus. Pirmoji vieta skirta dailininkui Rytui Jonui Belevičiui. Patvirtinti ir jo sukurti monetos averso ir reverso grafiniai projektai. Taip pat patvirtintas užrašas monetos briaunoje: ISTORIJOS IR ARCHITEKTŪROS PAMINKLAI.

Monetos kūrimo atvirame konkurse grafiniam projektui sukurti dalyvavo 7 autoriai. Iš konkursui pateiktų darbų Lietuvos banko Pinigų projektavimo ir gamybos komisijos nariai ir konsultantai išrinko trijų autorių darbus. Autoriams pasiūlyta patobulinti pateiktus kūrinius, nekeičiant jų iš esmės. Gavusi koreguotus grafinius projektus, Pinigų projektavimo ir gamybos komisija geriausiai įvertino Ryto Jono Belevičiaus darbą. Antros ir trečios vietos komisija neskyrė.

Šią monetą iš serijos „Lietuvos istorijos ir architektūros paminklai“ numatyta išleisti į apyvartą numatyta išleisti 2011 metų trečiąjį ketvirtį.

Papildyti du dokumentai

Lietuvos banko valdyba papildė Vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso bendrųjų nuostatas ir Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso bendrųjų nuostatas. Pakeitimai padaryti atsižvelgiant į Europos Sąjungos naujus teisės aktus.

Vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso (ICAAP) bendrosios nuostatos, skirtos įgyvendinti rizikos vertinimo ir valdymo procedūras šalies komerciniuose bankuose, papildytos priedu, kuris apibrėžia pagrindinius reikalavimus likvidumo išteklių pritraukimo kaštų ir naudos paskirstymo mechanizmui.

Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) bendrosios nuostatos papildytos teiginiu, kad Lietuvos bankas, reguliariai atlikdamas išsamų banko likvidumo rizikos valdymo įvertinimą, stebės, kaip bankas parengė ir įgyvendina likvidumo išteklių pritraukimo kaštų ir naudos paskirstymo mechanizmą.

Davė leidimą tapti kredito unijos vadovu

Lietuvos banke gautas Mažeikių kredito unijos prašymas išduoti leidimą Sauliui Kazlauskui tapti kredito unijos administracijos vadovu, pavaduosiančiu administracijos vadovę jos atostogų ar ligos metu. Lietuvos banko valdyba šiam paskyrimui neprieštaravo.