Lietuvos bankas
2011-02-15

Dėl 50 litų kolekcinės (proginės) sidabrinės monetos, skirtos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 150-osioms gimimo metinėms, paskelbimo mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir jos išleidimo į apyvartą; dėl Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Užsienio bankų filialų priežiūros ir bendradarbiavimo su kitų Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijomis atliekant filialų priežiūrą ir taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo; dėl AP Anlage & Privatbank AG atstovybės Vilniuje vadovo paskyrimo; dėl leidimo tapti uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko Klaipėdos filialo direktoriumi; dėl leidimo tapti kredito unijos „Vilniaus kreditas“ vadovu; užsienio atsargų investavimo ataskaita (2010 metai)

Dėl 50 litų kolekcinės (proginės) sidabrinės monetos, skirtos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 150-osioms gimimo metinėms, paskelbimo mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir jos išleidimo į apyvartą

Lietuvos banko valdyba nutarė paskelbti 50 litų kolekcinę (proginę) sidabrinę monetą, skirtą Lietuvos visuomenės veikėjos, rašytojos, publicistės Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 150-osioms gimimo metinėms, mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleisti ją į apyvartą 2011 m. vasario 28 d.

Monetos grafinį projektą ir gipsinį modelį sukūrė Rimantas Eidėjus. Monetas nukaldino UAB Lietuvos monetų kalykla.

Dėl Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Užsienio bankų filialų priežiūros ir bendradarbiavimo su kitų Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijomis atliekant filialų priežiūrą ir taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos banko valdyba pakeitė Užsienio bankų filialų priežiūros ir bendradarbiavimo su kitų Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijomis atliekant filialų priežiūrą taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 20 d.

Jose įrašyta, kad metams pasibaigus, Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse licencijuoto užsienio banko filialas Bankų įstatymo nustatyta tvarka privalo viešai skelbti filialą įsteigusio banko metines finansines ir konsoliduotas ataskaitas bei auditoriaus išvadą dėl šių ataskaitų. Iki šiol reikalauta viešai paskelbti užsienio bankų filialų, veikiančių Lietuvos Respublikoje, audituotas metines finansines ataskaitas. Taisyklės pakeistos išnagrinėjus kitų Europos Sąjungos (ES) šalių patyrimą ir atsižvelgiant į ES teisės aktų reikalavimus.Pakeitimu siekiama sumažinti filialų atskaitomybės naštą ir veiklos kaštus (o tuo pačiu ir paslaugų kainą).

Ar skelbti informaciją apie filialo veiklą, apsispręsti turės filialą įsteigęs bankas.

Dėl AP Anlage & Privatbank AG atstovybės Vilniuje vadovo paskyrimo

Šveicarijos banko AP Anlage & Privatbank AG atstovybė Vilniuje informavo Lietuvos banką, kad atstovybės vadove paskirta Maija Mikenena. Lietuvos banko valdyba neprieštaravo šiam paskyrimui.

Dėl leidimo tapti uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko Klaipėdos filialo direktoriumi

Medicinos bankas kreipėsi į Lietuvos banką dėl leidimo Vaidą Vyšniauską paskirti banko Klaipėdos filialo direktoriumi. Lietuvos banko valdyba neprieštaravo šiam paskyrimui.

Dėl leidimo tapti kredito unijos „Vilniaus kreditas“ vadovu

Lietuvos banke gautas kredito unijos ,,Vilniaus kreditas“ prašymas išduoti leidimą Ryčiui Laurinavičiui tapti kredito unijos administracijos vadovu. Lietuvos banko valdyba neprieštaravo šiam paskyrimui.

Užsienio atsargų investavimo ataskaita (2010 metai)

Lietuvos banko valdyba išklausė Lietuvos banko Rinkos operacijų departamento pateiktą užsienio atsargų investavimo 2010 metais ataskaitą.

Ataskaitoje apžvelgtos užsienio atsargų dydžio kitimo tendencijos, portfelių valdymo rezultatai bei jų veiksniai. Valdybai pristatyti valiutos kurso, palūkanų normų, kredito rizikos vertinimai, pateikti testavimo nepalankiomis sąlygomis rezultatai.

Pažymėta, kad investavimo rezultatus lėmė žemos pelningumo normos ir sudėtinga situacija euro zonos vyriausybių skolos vertybinių popierių rinkoje. Taip pat pažymėta, kad padėčiai rinkose aprimus galima tikėtis nuosaikiai geresnių rezultatų ateityje.