Lietuvos bankas
2011-02-09

Dėl AB SEB banko inspektavimo rezultatų ir priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatų; dėl leidimo įsteigti kredito uniją „Naftininkų investicijos“ išdavimo; dėl leidimo įsteigti kredito uniją „Centrinė taupomoji kasa“ išdavimo; Lietuvos ekonomikos apžvalga ir vidutinio laikotarpio makroekonominės prognozės; užsienio atsargų investavimo ataskaita (2010 metai)

Dėl AB SEB banko inspektavimo rezultatų ir priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatų

Lietuvos banko valdybos nariai apsvarstė jiems pateiktą atlikto AB SEB banko tikslinio inspektavimo ataskaitą. Jo metu buvo tikrinamos AB SEB banko valdymo ir vidaus kontrolės, kredito, likvidumo, rinkos ir operacinės rizikos valdymo, taip pat banko vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso atskiros sritys.

Lietuvos banko valdybos priimtame nutarime AB SEB bankas įpareigotas parengti inspektavimo metu ir priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo metu nustatytų su banko rizikos valdymo ir vidaus kontrolės sistemomis susijusių ir kitų banko veiklos trūkumų pašalinimo priemonių planą ir pateikti jį Lietuvos bankui.

AB SEB bankui nurodyta iki 2011 m. birželio 30 d. pašalinti kitus inspektavimo metu ir priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo metu nustatytus banko veiklos trūkumus.

AB SEB banko administracijos vadovas įpareigotas ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo šio nutarimo gavimo dienos atvykti į Lietuvos banką ir paaiškinti, kaip bankas numato šalinti nustatytus banko veiklos trūkumus, o suėjus nustatytam terminui paaiškinti, kaip tai padaryta.

Lietuvos banko valdyba nusprendė informuoti Švedijos Karalystės kredito įstaigų priežiūros instituciją apie AB SEB banko inspektavimo rezultatus ir priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatus.

Dėl leidimo įsteigti kredito uniją „Naftininkų investicijos“ išdavimo

Lietuvos banko valdyba leido įsteigti kredito uniją ,,Naftininkų investicijos“ (Klaipėda).

Pagal šios kredito unijos įstatus, jos nariu fizinis asmuo gali būti, jeigu jis gyvena, dirba arba mokosi Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje ar su šios savivaldybės teritorija besiribojančių Neringos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių teritorijomis. Jose veikiantys tam tikri juridiniai asmenys gali būti unijos asocijuotais nariais.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 68 kredito unijos ir Lietuvos centrinė kredito unija.

Dėl leidimo įsteigti kredito uniją „Centrinė taupomoji kasa“ išdavimo

Lietuvos banko valdyba leido įsteigti kredito uniją ,,Centrinė taupomoji kasa“ (Vilnius).

Pagal šios kredito unijos įstatus, jos nariu fizinis asmuo gali būti, jeigu jis gyvena, dirba arba mokosi Vilniaus miesto savivaldybės ar su šia savivaldybe besiribojančių Vilniaus ir Trakų rajonų savivaldybių teritorijose. Jose veikiantys tam tikri juridiniai asmenys gali būti unijos asocijuotais nariais.

Lietuvos ekonomikos apžvalga ir vidutinio laikotarpio makroekonominės prognozės

Lietuvos banko valdybos nariai šiandien apsvarstė ir patvirtino naujas Lietuvos banko vidutinio laikotarpio makroekonomines prognozes. Artimiausiu metu jos bus paskelbtos Lietuvos banko interneto svetainėje.

Užsienio atsargų investavimo ataskaita (2010 metai)

Klausimo svarstymas perkeltas į kitą Valdybos posėdį.