Lietuvos bankas
2014-06-11

Uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei „Edrauda“ skirta bauda; patikrintos Ignalinos kredito unija ir kredito unija „Taupyklė“; uždaroji akcinė bendrovė finansų maklerio įmonė „FINVESTA“ įpareigota pakeisti vadovą

Uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei „Edrauda“ skirta bauda

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė 10 000 litų baudą uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei „Edrauda“, UADBB, už tikslinio inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus.

„Edrauda“, UADBB, buhalterinės apskaitos sistema nebuvo organizuota taip, kad būtų užtikrintas tinkamas finansinių ir ūkinių operacijų fiksavimas buhalterinėje apskaitoje ir kad finansinės ataskaitos rodytų tikrą draudimo brokerių įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus.

Bendrovė nepervesdavo reikšmingų draudimo įmokų sumų į atskiras banko sąskaitas, kuriose turi būti laikomos draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų lėšos.

Skiriant baudą atsižvelgta į tai, kad „Edrauda“, UADBB, jau pašalino inspektavimo ataskaitoje  nurodytus teisės aktų pažeidimus.

Patikrintos Ignalinos kredito unija ir kredito unija „Taupyklė“

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos komiteto posėdyje buvo išklausyta informacija apie Ignalinos kredito unijos ir kredito unijos „Taupyklė“ inspektavimų rezultatus. 2014 m. balandžio 24 d. atliktų inspektavimų metu patikrinus grynųjų pinigų likučius šių kredito unijų kasose pažeidimų nenustatyta.

Pastaruoju metu kai kuriose kredito unijose nustatoma pažeidimų tvarkant grynuosius pinigus.

Uždaroji akcinė bendrovė finansų maklerio įmonė „FINVESTA“ įpareigota pakeisti vadovą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įpareigojo uždarąją akcinę bendrovę finansų maklerio įmonę „FINVESTA“ iki 2014 m. liepos 25 d. pakeisti administracijos vadovą Vincą Vanagą, netinkamai atliekantį įmonės vadovo funkcijas.

Įmonė ne kartą nustatytais terminais Lietuvos bankui nepateikė priežiūrai skirtos informacijos ir neatskleidė jos visuomenei, todėl įmonei buvo taikytos poveikio priemonės. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 12 dalį, bendrovės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą, metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą, bendrovės metinio pranešimo parengimą, taip pat sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus.

Uždaroji akcinė bendrovė finansų maklerio įmonė „FINVESTA“ iki 2014 m. rugpjūčio 15 d. įpareigota pašalinti nustatytus teisės aktų pažeidimus ir informuoti apie tai Lietuvos banko Priežiūros tarnybą.