Lietuvos bankas
2012-06-04

Panevėžio kredito unijai taikoma poveikio priemonė nepanaikinta

Lietuvos banko priežiūros tarnyba nepatenkino Panevėžio kredito unijos prašymo panaikinti 2010 m. šiai kredito unijai pritaikytą poveikio priemonę, kol nevykdomas Lietuvos banko nurodymas laikytis didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo. Poveikio priemonė taikoma toliau atsižvelgus į tai, kad kredito unija nevykdo didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo, nesiėmė tinkamų ir pakankamų priemonių ir nepateikė duomenų, kokių priemonių ketina imtis minėto normatyvo vykdymui užtikrinti.

Priežiūros tarnyba įpareigojo Panevėžio kredito uniją iki 2012 m. birželio 15 d. parengti ir pateikti Lietuvos bankui didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo vykdymo užtikrinimo priemonių planą.