Lietuvos bankas
2013-04-17

Duotas išankstinis leidimas panaikinti UAB ,,Citadele investicijų valdymas“ valdomus pensijų fondus; leista pakeisti UAB „SEB investicijų valdymas“ valdomų III pakopos pensijų fondų taisykles; leista pakeisti UAB „Finasta Asset Management“ valdomo uždaro tipo investicinio fondo taisykles

Duotas išankstinis leidimas panaikinti UAB ,,Citadele investicijų valdymas“ valdomus pensijų fondus

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB ,,Citadele investicijų valdymas“ prašymą, davė išankstinį leidimą panaikinti visus šios įmonės valdomus pensijų fondus: du II pakopos ir vieną III pakopos pensijų fondą. Pensijų fondai uždaromi, atsižvelgus į UAB ,,Citadele investicijų valdymas“ akcininko – Latvijos bendrovės „Citadele Asset Management“ šių metų kovo 15 d. priimtą sprendimą dėl ketinimo likviduoti valdymo įmonę.

II pakopos pensijų fondų ,,Citadele pensija 1“ ir ,,Citadele pensija 2“ dalyviai per 3 mėn. terminą galės pasirinkti kitą rinkoje veikiantį II pakopos pensijų fondą; tokiu atveju nebus taikomi jokie perėjimo į kitą pensijų fondą mokesčiai. Jei pensijų fondų dalyviai per nustatytą terminą nepasirinks kitos įmonės valdomo fondo, jiems priklausančios lėšos bus perkeltos į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą Lietuvos banko nustatyta tvarka.

III pakopos pensijų fondo „Citadele papildoma pensija“ dalyviai per 3 mėn. galės pareikšti norą pereiti į kitos valdymo įmonės valdomą pensijų fondą. Po 3 mėn. tokiems dalyviams atitinkama pinigų suma būtų pervedama į jų pasirinktą pensijų fondą. Su dalyviais, nepareiškusiais pageidavimo pereiti į kitą pensijų fondą, būtų atsiskaitoma pinigais.

UAB „Citadele investicijų valdymas“ valdomų II pakopos pensijų fondų turto vertė sudaro 0,023 % viso Lietuvos II pakopos pensijų fondų turto. ,,Citadele pensija 1“ ir ,,Citadele pensija 2“ pensijų fondų turtas sudaro 1,1 mln. Lt, dalyvių skaičius – 235. „Citadele papildoma pensija“ fondas turi 49 dalyvius, šio fondo turtas sudarė 0,5 mln. Lt, o jo dalis rinkoje nesiekia pusės procento.

Leista pakeisti UAB „SEB investicijų valdymas“ valdomų III pakopos pensijų fondų taisykles

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „SEB investicijų valdymas“ prašymą, patvirtino šios įmonės valdomų III pakopos pensijų fondų „SEB pensija 1 plius“ ir „SEB pensija 2 plius“ taisyklių pakeitimus.

Taisyklių pakeitimai susiję su Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo pasikeitimais (įsigaliojusiais 2013 m. sausio 1 d.). Pakeistose taisyklėse numatyta galimybė investuoti rizikos kapitalo rinkose ne daugiau kaip 30 % pensijų fondo grynųjų aktyvų, detalizuota fondų jungimo tvarka ir kt.

Leista pakeisti UAB „Finasta Asset Management“ valdomo uždaro tipo investicinio fondo taisykles

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Finasta Asset Management“ prašymą, leido pakeisti šios įmonės valdomo uždaro tipo specialiojo nekilnojamojo turto investicinio fondo „My Residence“ taisykles.