Lietuvos bankas
2013-04-03

AB SEB bankui leista išpirkti neterminuotąjį skolos vertybinį popierių; pakeistos UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ valdomų pensijų fondų taisyklės

AB SEB bankui leista išpirkti neterminuotąjį skolos vertybinį popierių

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido AB SEB bankui išpirkti 100 mln. eurų neterminuotąjį skolos vertybinį popierių, kurį įsigijo patronuojantis Skandinaviska Enskilda Banken. Minėtą neterminuotąjį skolos vertybinį popierių AB SEB bankas, 2010 m. kovo 10 d. leidus Lietuvos bankui, įtraukė į II lygio kapitalą.

Lietuvos bankas leido išpirkti vertybinį popierių įvertinęs, kad net ir jį išpirkus AB SEB bankas užtikrins visų veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą ir reikšmingai sumažins palūkanų išlaidas, taip pagerindamas veiklos efektyvumą.

2012 m. gruodžio 31 d. AB SEB banko kapitalo pakankamumo rodiklis buvo 13,4 %, banko grupės – 15,2 % (normatyvas – 8 %).

Pakeistos UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ valdomų pensijų fondų taisyklės

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ prašymą, patvirtino šios įmonės valdomų II pakopos pensijų fondų „Konservatyvaus valdymo Danske pensija“, „Danske pensija 50“ ir „Danske pensija 100“ taisyklių pakeitimus.

Taisyklių pakeitimais mažinami maksimalūs atskaitymų iš pensijų fondų turto dydžiai. Taip pat numatyta galimybė fondų dalyviams, pasirašiusiems sutartis iki 2012 m. gruodžio 31 d., sustabdyti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą, raštu pranešus bendrovei nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d. Šiuo laikotarpiu taip pat bus galima raštu kreiptis į bendrovę ir pateikti sutikimą į fondą mokėti papildomą pensijų įmoką savo lėšomis, tačiau šią teisę turi tik dalyviai, sudarę pensijų kaupimo sutartis iki 2012 m. pabaigos.

Visi pakeitimai susiję su Pensijų kaupimo įstatymo (įsigaliojusio 2012 m. lapkričio 24 d.), Pensijų sistemos reformos ir Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymų pakeitimais (įsigaliojusiais 2013 m. sausio 1 d.).