Lietuvos bankas
2013-02-26

Patvirtinta Pozicija dėl Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarčių sąlygų; Druskininkų kredito unijai leista pirma laiko grąžinti subordinuotąją paskolą ir įskaityti naują subordinuotąją paskolą į kapitalą; leista pakeisti investicinio fondo DOVRE INSIDE NORDIC taisykles; leista pakeisti UAB ,,Synergy finance“ valdomo specialiojo investicinio fondo taisykles; duotas leidimas eiti vadovo pareigas

Patvirtinta Pozicija dėl Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarčių sąlygų

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Poziciją dėl Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarčių sąlygų (39.2 KB download icon).

Anot Priežiūros tarnybos, pasitaiko atvejų, kai į transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis įtraukiamos sąlygos, kuriomis nustatomi apribojimai tam tikrų kategorijų asmenims (nurodoma, jog transporto priemonių nevairuos tam tikrų požymių, pavyzdžiui, vairavimo stažo ar amžiaus neatitinkantys asmenys). Šių sąlygų nesilaikymas traktuojamas kaip transporto priemonės savininko (draudėjo) pareigos pranešti apie rizikos pasikeitimą nesilaikymas, todėl atsakingas draudikas įgyja teisę pareikšti draudėjui reikalavimą grąžinti dalį nukentėjusiajam trečiajam asmeniui išmokėtos draudimo išmokos. Tokia praktika, Lietuvos banko manymu, neatitinka nacionalinių ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų.

Pozicijoje teigiama, kad draudikas visą draudimo rizikos mastą turi įvertinti prieš sudarydamas draudimo sutartį. Draudėjo ir draudiko susitarimas apriboti (sumažinti) draudiko prisiimamą draudimo riziką šiuo atveju prilygintinas draudimo apsaugos siaurinimui. Toks susitarimas neatitinka Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą, o jo nesilaikymo pagrindu reiškiami reikalavimai draudėjui laikytini neturinčiais teisinio pagrindo.

Lietuvos bankas atkreipia dėmesį, kad ši Pozicija negali būti vertinama kaip oficialus teisės aktų aiškinimas ar kaip Priežiūros tarnybos sprendimas konkrečiu atveju.

Druskininkų kredito unijai leista pirma laiko grąžinti subordinuotąją paskolą ir įskaityti naują subordinuotąją paskolą į kapitalą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Druskininkų kredito unijai anksčiau sutartyje nustatytos datos grąžinti iš Lietuvos centrinės kredito unijos gautą 100 tūkst. Lt subordinuotąją paskolą, o naują 150 tūkst. Lt subordinuotąją šešerių metų trukmės paskolą, gautą 2013 m. sausio 10 d. iš Lietuvos centrinės kredito unijos, įskaityti į šios kredito unijos II lygio kapitalą.

Leista pakeisti investicinio fondo DOVRE INSIDE NORDIC taisykles

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti valdymo įmonės UAB „Dovre Forvaltning“ valdomo atviro tipo suderintojo investicinio fondo DOVRE INSIDE NORDIC taisykles. Taisyklės keičiamos atsižvelgus į tai, kad pakoreguotas šiuo metu fondo taikomo lyginamojo indekso sudėtinių dalių svoris indekse.

Leista pakeisti UAB ,,Synergy finance“ valdomo specialiojo investicinio fondo taisykles

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti valdymo įmonės UAB ,,Synergy finance“ valdomo specialiojo investicinio fondo „Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondas“, investuojančio į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, taisykles. Taisyklėmis keičiama minimali investavimo suma – vietoj anksčiau buvusios 10 tūkst. JAV dol. sumos nustatyta 10 tūkst. Lt suma.

Duotas leidimas eiti vadovo pareigas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Leifui Rene Hansenui (Leif Rene Hansen) tapti AB DNB banko stebėtojų tarybos nariu.