Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdybos nariai išklausė Kredito įstaigų priežiūros departamento informaciją apie kredito unijų inspektavimų, vykusių šių metų trečiąjį ketvirtį, rezultatus. Šiuo laikotarpiu buvo atlikti šešių kredito unijų bendrieji inspektavimai: Druskininkų, Pasvalio, Žemaitijos valstiečių (Plungė), Jurbarko, Kėdainių krašto ir kredito unijos „Jonavos žemės“.

Inspektavimų metu buvo patikrinta, ar kredito unijos savo veikloje laikosi Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių jų veiklą, kredito unijų įstatų. Patikrinta, ar vykdomi veiklos riziką ribojantys normatyvai, kaip pašalinti ankstesnių inspektavimų atskaitose nurodyti trūkumai. Išanalizuota kredito unijų organų veikla ir kredito unijų finansinė būklė, tikrintas kredito bei likvidumo rizikų valdymas.

Inspektuotos kredito unijos įpareigotos nustatytais terminais pašalinti nustatytus trūkumus.

Dėl inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų Lietuvos banko valdybos posėdyje jau nagrinėta padėtis Druskininkų kredito unijoje ir jai pritaikyta poveikio priemonė. Artimiausiu metu bus aptarti kredito unijos „Jonavos žemė“ ir Jurbarko kredito unijos inspektavimų rezultatai.