Lietuvos bankas
2020-04-29
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Šiaulių banko prospektą, leido „Snaigei“ baudą mokėti dalimis, pritarė Jungtinės entrinės kredito unijos pateiktam kandidatui eiti jos valdybos nario pareigas, priėmė kitus sprendimus.

Patvirtintas Šiaulių banko prospektas
Atsižvelgusi į AB Šiaulių banko prašymą ir įvertinusi gautą informaciją, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino šio banko prospektą, skirtą 2 tūkst. obligacijų (1 obligacijos nominalioji vertė 10 tūkst. Eur) įtraukti į prekybą AB Nasdaq Vilnius biržoje.

Prospektas parengtas vadovaujantis 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129 nuostatomis. Tai, kad prospektas patvirtintas, reiškia, jog jame pateikta informacija atitinka išsamumo, nuoseklumo ir suprantamumo kriterijus. Tačiau prospekto patvirtinimas neužtikrina jame pateiktos informacijos teisingumo ir negali būti laikomas Lietuvos banko rekomendacija investuotojams.

„Snaigei“ leista baudą mokėti dalimis
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba gavo AB „Snaigė“ prašymą dėl su COVID-19 pandemija susijusio karantino poveikio išdėstyti Lietuvos banko skirtą 207 tūkst. Eur baudą per dvejus metus. Priežiūros tarnyba įvertinusi prašymo motyvus ir atsižvelgusi į tai, kad Lietuvos banko įstatyme numatyta tokia galimybė (esant objektyvioms aplinkybėms), o baudos poveikis bus pasiektas ir išdėsčius jos mokėjimą dalimis, leido bendrovei sumokėti baudą aštuoniomis dalimis – iki 2022 m. kovo 30 d.

Bauda už Vertybinių popierių įstatymo pažeidimus ir už Lietuvos banko nurodymo nevykdymą AB „Snaigė“ skirta 2018 m. sausio mėn. Bendrovė sprendimą apskundė dviejų instancijų teismams, jie skundą atmetė ir įpareigojo AB „Snaigė“ baudą sumokėti.

Leista eiti Jungtinės centrinės kredito unijos​ valdybos nario pareigas 
Atsižvelgusi į Jungtinės centrinės kredito unijos prašymą ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Mindaugui Alosevičiui eiti šios centrinės kredito unijos valdybos nario pareigas.

UAB Kelmės vietinis ūkis – mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencija
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB Kelmės vietinis ūkis prašymą ir išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, suteikė šiai bendrovei mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją, leidžiančią teikti tam tikras grynųjų pinigų paslaugas, tiesioginio debeto operacijas, mokėjimus naudojantis mokėjimo kortele, kredito pervedimus, pinigų perlaidas ir kitas Mokėjimo įstatyme nustatytas paslaugas.

Panaikintas pritarimas UAB „Baltijos regiono turtas“ steigimo dokumentams
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į valdymo įmonės UAB „Synergy finance“ prašymą ir įvertinusi pateiktą informaciją, panaikino pritarimą informuotiesiems investuotojams skirtos atvirojo tipo investicinės uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos regiono turtas“ steigimo dokumentams.