Lietuvos bankas
2019-11-11
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė baudą Paydoo Payments, UAB ir  BnP Finance, UAB, leido pakeisti „Synergy Finance Europos obligacijų fondas“ taisykles, priėmė kitus sprendimus.

Paydoo Payments, UAB, – 27 000 Eur bauda
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga Paydoo Payments, UAB, klientų pinigus laikė ne kredito įstaigoje ir skyrė jai piniginę baudą. 

Pagal Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymą, bendrovė, pasirinkusi klientų lėšų atskyrimo ir apsaugos būdą, privalo klientų lėšas laikyti Lietuvos ar kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių kredito įstaigose (bankuose, kredito unijose), centriniuose bankuose ar investuoti į saugų, likvidų ir mažos rizikos turtą. 

Paydoo Payments, UAB, didžiąją dalį klientų lėšų laikė kitose ES šalyse registruotose elektroninių pinigų bei mokėjimo įstaigose ir taip pažeidė minėto įstatymo reikalavimus. Už tai Lietuvos bankas skyrė jai 27 000 Eur baudą. Bendrovė teisės akto reikalavimą jau vykdo, klientų lėšas laiko kredito įstaigose atidarytose atskirosiose (klientų lėšoms atskirti ir apsaugoti skirtose) sąskaitose.  

Priežiūros tarnyba taip pat nustatė, kad bendrovė 2019 m. birželio 30 d. neatitiko elektroninių pinigų įstaigai taikomų nuosavo kapitalo reikalavimų, nors privalo nuolat turėti nuosavą kapitalą, ne mažesnį nei nustato įstatymas. Be to, ji Lietuvos bankui teikė neteisingą informaciją apie klientų lėšų likučius mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose, buvusius 2018 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje. Trūkumus įstaiga jau pašalino.

BnP Finance, UAB, – 11 000 Eur bauda
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nustatė, kad vartojimo kredito davėjas BnP Finance, UAB (Bobutės paskola, Pop kreditas), daugiau nei dvejus metus netikrino, ar paskolos prašantys gyventojai nėra įrašyti į Asmenų, dėl kurių pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašą. Už tai bendrovei Priežiūros tarnyba skyrė 11 000 Eur baudą. Trūkumus BnP Finance, UAB, jau pašalino.

Emitentai turėtų laikytis Gairių dėl rizikos veiksnių
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba priėmė sprendimą laikytis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority) Gairėse dėl rizikos veiksnių pagal Prospekto reglamentą nustatytų rekomendacijų ir jomis vadovautis.
Šiose Gairėse ir priežiūros institucijoms, ir emitentams, ir prospektų rengėjams pateikiamos rekomendacijos, kaip prospekte turėtų būti atskleidžiama informacija apie išleidžiamų vertybinių popierių rizikas, kaip nustatyti jų reikšmingumą, specifiką, išdėstymą pagal kategorijas atsižvelgiant į jų pobūdį. Dokumente taip pat pateikti rizikų atskleidimo pavyzdžiai. 

Leista pakeisti „Synergy Finance Europos obligacijų fondas“ taisykles
Atsižvelgdama į UAB „Synergy finance“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti šios bendrovės valdomo „Synergy Finance Europos obligacijų fondas“ specialiojo investicinio fondo, investuojančio į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, taisykles.

Išbraukti iš sąrašų
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į bendrovių prašymus, iš Viešojo elektroninių pinigų įstaigų sąrašo išbraukė elektroninių pinigų įstaigos „Paysera LT“, UAB, tarpininkus „ARC SERVICES“ ir „IT Level“, UAB, iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo – UAB „Credit day“ ir UAB „Barteda“, o UAB „WoraPay“ tarpininką TalkRemit Ltd – iš Viešojo mokėjimo įstaigų sąrašo.

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.