Lietuvos bankas
2012-11-06

Suderinti bendrovės „RINKOS SPEKTRAS“ įstatų pakeitimai; pakeisti viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas ir viešasis vartojimo kredito tarpininkų sąrašas; leista pakeisti dviejų UAB „SEB investicijų valdymas“ investicinių fondų taisykles

Suderinti bendrovės „RINKOS SPEKTRAS“ įstatų pakeitimai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino, kad uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės „RINKOS SPEKTRAS“ įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo nuo 60 000 iki 300 000 litų yra suderinti.

Bendrovės pateiktuose dokumentuose nurodyta, kad 2012 m. spalio 23 d. vienintelio akcininko sprendimu nutarta padidinti įmonės įstatinį kapitalą iš 2011 metų nepaskirstytojo pelno iki 300 000 litų, papildomai išleidžiant 2 400 paprastųjų vardinių 100 litų nominaliosios vertės akcijų.

Pakeisti viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas ir viešasis vartojimo kredito tarpininkų sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įrašyti UAB VIP kreditas į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.

Priežiūros tarnyba pakeitė ir viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą. Į jį įrašyti vartojimo kredito davėjo UAB Ūkio banko lizingo 28 nauji vartojimo kredito tarpininkai, vartojimo kredito davėjo UAB „LATEKO LIZINGAS“ 4 nauji vartojimo kredito tarpininkai, vartojimo kredito davėjo BIGBANK AS filialo 14 naujų vartojimo kredito tarpininkų.

Iki šiol į viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą buvo įrašyti 1 979 UAB Ūkio banko lizingo, 38 UAB „LATEKO LIZINGAS“ ir 77 BIGBANK AS filialo vartojimo kredito tarpininkai.

Iš viešojo vartojimo kredito tarpininkų sąrašo išbraukta viena vartojimo kredito davėjo UAB Ūkio banko lizingo buvusi tarpininkė.

Be to, viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą įrašytos UAB „IT BUSINESS GROUP“, UAB „WEBEXPERT“, kurios kaip nepriklausomi vartojimo kredito tarpininkai veikia per internetines svetaines.

Leista pakeisti dviejų UAB „SEB investicijų valdymas“ investicinių fondų taisykles

Priežiūros tarnyba leido UAB „SEB investicijų valdymas“ pakeisti jos įsteigtų suderintųjų investicinių fondų „SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60“ ir „SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100“ taisykles.

Taisyklių pakeitimai susiję su priežiūros institucijos pasikeitimu, sąvokos „sutrumpintas prospektas“ keitimu į „pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas“ bei numatytas informavimas apie vienetų išpirkimo sustabdymą investuotojų, ketinančių pateikti paraišką įsigyti vienetus, taip pat kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai.