Lietuvos bankas
2018-06-14
  • prieziuros-tarnybos-sprendimai.jpg
     
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė ,,Prime Location Property Fund“ įstatų pakeitimams, įrašė į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą UAB „Skolų likvidavimas“ ir UAB „Barteda“.

Pritarta ,,Prime Location Property Fund“ įstatų pakeitimams
Atsižvelgdama į valdymo įmonės UAB ,,Lewben Investment Management“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės akcinės kintamojo kapitalo bendrovės ,,Prime Location Property Fund“ įstatų pakeitimams.

UAB „Skolų likvidavimas“ įrašyta į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „Skolų likvidavimas“ prašymą, išnagrinėjo kartu su juo pateiktus dokumentus ir nusprendė įrašyti šią bendrovę į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.

UAB „Barteda“ įrašyta į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą
Atsižvelgdama į UAB „Barteda“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išnagrinėjo kartu su juo pateiktus dokumentus ir nusprendė įrašyti šią bendrovę į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.

Dėl profesinės civilinės atsakomybės draudimo arba kitos panašios garantijos gairių pagal Mokėjimo paslaugų direktyvą
Europos bankininkystės institucija parengė gaires dėl kriterijų, kaip nustatyti profesinės civilinės atsakomybės draudimo arba kitos panašios garantijos mažiausią sumą. Minėtą draudimą ar garantiją privalo turėti mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigos, teikiančios mokėjimo inicijavimo paslaugas arba sąskaitos informacijos paslaugas, o kriterijais nustatoma, kokia turi būti draudimo ar garantijos suma.

Lietuvos bankas, vykdydamas jam pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis šiomis gairėmis. Jomis turėtų vadovautis ir Lietuvoje įsteigtos mokėjimo įstaigos ir elektroninių pinigų įstaigos, teikiančios mokėjimo inicijavimo arba sąskaitos informacijos paslaugas.