Lietuvos bankas
2016-04-27
  • Priežiūros tarnybos sprendimai.jpg
     
11

Pritarta UAB „Lewben Investment Management“ steigiamo investicinio fondo taisyklėms; vadovausis gairėmis

Pritarta UAB „Lewben Investment Management“ steigiamo investicinio fondo taisyklėms

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Lewben Investment Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, nusprendė pritarti šios valdymo įmonės steigiamo atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Craftstone Capital Appreciation Fund“ taisyklėms. Tai pirmasis įmonės įsteigtas fondas.

Vadovausis gairėmis

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos bankininkystės institucijos 2014 m. gruodžio 23 d. priimtomis gairėmis dėl informacijos reikšmingumo, priklausymo nuosavybės teise ir konfidencialumo ir dėl informacijos atskleidimo dažnumo.

Gairėse nustatytų rekomendacijų turėtų laikytis Lietuvos Respublikoje veikiančios kredito įstaigos ir finansų maklerio įmonės. Su gairėmis galima susipažinti čia.