Lietuvos bankas
2017-05-17
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įspėjo kredito uniją ir tarpusavio skolinimo platformos operatorių, nusprendė vieną bendrovę išbraukti iš Valiutos keityklos operatorių sąrašo.

Įspėta kredito unija „Moterų taupa“

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įspėjo kredito uniją „Moterų taupa“ už tai, kad ši nevykdo didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo ir reikalavimo dėl mažiausio kredito unijos kapitalo. Priežiūros tarnyba įpareigojo šią kredito uniją užtikrinti, kad ji iki š. m. spalio 31 d. atitiktų ir didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvą, ir reikalavimą dėl mažiausio kredito unijos kapitalo.

Įspėta UAB „Bendras finansavimas“

Už Vartojimo kredito įstatymo pažeidimus Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įspėjo tarpusavio skolinimo platformos operatorių UAB „Bendras finansavimas“. Atlikusi planinį tikslinį įmonės patikrinimą, Priežiūros tarnyba nustatė, kad tam tikrais atvejais ji nenurodydavo privalomos informacijos (visos vartojimo kredito kainos ir susijusių dydžių, įskaitant netesybas, neinformavo apie galimybę atsisakyti kredito apsisprendimo laikotarpiu), neteisingai skaičiavo savo atlygį už paslaugas. Pasitaikydavo atvejų, kai įmonės pritaikytas palūkanų dydis nesutapo su vartojimo kredito sutarties specialiose sąlygose nurodytu palūkanų dydžiu, o bendra vartojimo kredito kaina buvo didesnė už bendrą vartojimo kredito sumą. Įmonė pavėluotai pateikė informaciją dėl įstatinio kapitalo. Be skirtos nuobaudos, Priežiūros tarnyba įpareigojo UAB „Bendras finansavimas“ nedelsiant nutraukti neteisėtus veiksmus.

Nuspręsta UAB „DURGA išbraukti iš Valiutos keityklos operatorių sąrašo

Atsižvelgdama į UAB „DURGA“ prašymą, Priežiūros tarnyba nusprendė išbraukti šią bendrovę iš Valiutos keityklos operatorių sąrašo.