Lietuvos bankas
2017-03-16
11

Atliktas tyrimas dėl AB „Rokiškio sūris“ informacijos atskleidimo, buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų; įspėta UAB „Swedbank lizingas“.

Atliktas tyrimas dėl AB „Rokiškio sūris“ informacijos atskleidimo, buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi atlikto planinio AB „Rokiškio sūris“ reglamentuojamos informacijos atskleidimo ir buhalterinės apskaitos bei 2015 m. finansinių ataskaitų atitikties tarptautiniams apskaitos standartams tyrimo rezultatus, nusprendė užbaigti šį tyrimą. Pažeidimų nenustatyta.

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad:

- AB „Rokiškio sūris“ buhalterinę apskaitą tvarkė, reglamentuojamą informaciją rengė ir skelbė iš esmės laikydamasi teisės aktų reikalavimų, o tyrimo metu nustatyti trūkumai yra susiję su informacijos išsamumu, dėstymo nuoseklumu ar tikslumu;

- AB „Rokiškio sūris“ pripažino tyrimo metu nustatytus trūkumus, dalį jų pašalino iki priimant šį sprendimą, taip pat įsipareigojo atkreipti dėmesį į kitas pateiktas pastabas ir investuotojams atskleisti išsamesnę informaciją.

Kartu, atsižvelgiant į tyrimo metu nustatytus trūkumus, bendrovei pateiktos rekomendacijos dėl informacijos atskleidimo gerinimo.

Įspėta UAB „Swedbank lizingas“

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, siekdama išsiaiškinti, kaip vartojimo kredito bendrovės laikosi teisės aktuose nustatytų klientų kreditingumo vertinimo reikalavimų, patikrino 50 UAB „Swedbank lizingas“ sudarytų vartojimo kreditų sutarčių. Atsižvelgiant į tai, kad tyrimo metu  buvo nustatyti formalūs ir mažareikšmiai Vartojimo kredito įstatymo pažeidimai, UAB „Swedbank lizingas“ buvo tik įspėta.

Vadovaudamasi Vartojimo kredito įstatymo 35 straipsniu, priežiūros institucija, dėl šio įstatymo nuostatų pažeidimo priėmusi sprendimą, po 30 kalendorinių dienų jį paskelbia savo interneto svetainėje.