Lietuvos bankas
2016-07-15
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė neprieštarauti, kad „Swedbank investicijų valdymas“, UAB, įsigytų 100 proc. valdymo įmonės UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ perduoti turimas teises ir pareigas, atsirandančias iš valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fonduose „Konservatyvaus valdymo Danske pensija“, „Danske pensija 50“, „Danske pensija 100“ ir papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo „Danske pensija plius“ dalyvių pensijų kaupimo sutarčių, „Swedbank investicijų valdymas“, UAB.

Taip pat nuspręsta leisti pakeisti UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ valdomų valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų „Konservatyvaus valdymo Danske pensija“, „Danske pensija 50“, „Danske pensija 100“ ir papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo „Danske pensija plius“ depozitoriumą Danske Bank A/S Lietuvos filialą į „Swedbank“, AB.