Lietuvos bankas
2016-06-20
  • Priežiūros tarnybos sprendimai.jpg
     
11

Įspėta Šiaulių kredito unija; UAB „Perlo paslaugos“ skirtas įspėjimas; Lietuvos bankas įspėjo UAB „MisterTango“, panaikintas UADBB „Insly“ licencijos galiojimas; leista tapti UAB Medicinos banko valdybos nariu;  leista rinkti Lietuvos centrinės kredito unijos valdybos nare; Pritarta UAB „Gerovės kūrimas“ steigiamo informuotiesiems investuotojams skirto fondo taisyklėms

Įspėta Šiaulių kredito unija

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, įvertinusi Šiaulių kredito unijos inspektavimo rezultatus, įspėjo šią kredito uniją už teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus.

Inspektavimo metu nustatyta, kad Šiaulių kredito unija laiku nepateikė duomenų apie skolininkus bei jiems suteiktas paskolas į Lietuvos banko Paskolų rizikos duomenų bazę ir jų neatnaujino, kaip tai nustatyta teisės aktuose. Be to, nustatyta keletas atvejų, kai paskolos kredito unijos nariams buvo suteiktos pažeidžiant Kredito unijų įstatymą.

Skiriant poveikio priemonę, atsižvelgta į tai, kad kredito unijos padaryti pažeidimai nėra sisteminiai. Be to, įvertinta ir tai, kad Šiaulių kredito unija pripažino teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus.

Šiaulių kredito unija įpareigota iki šių metų rugsėjo 30 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus pažeidimus ir teisės aktų trūkumus.

UAB „Perlo paslaugos“ skirtas įspėjimas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė UAB „Perlo paslaugos“ įspėti už tai, kad bendrovė nevykdo nuosavo kapitalo reikalavimų, privalomų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms.

Priežiūros tarnyba, skirdama poveikio priemonę, atsižvelgė į tai, kad UAB „Perlo paslaugos“ pripažino padarytus pažeidimus ir nurodė, kad imsis priemonių jiems ištaisyti. Be to, įvertinta ir tai, kad vartotojų interesai nebuvo pažeisti. Bendrovė įpareigota iki 2016 m. rugsėjo 30 d. užtikrinti nuosavo kapitalo reikalavimų vykdymą.

UAB „Perlo paslaugos“ mokėjimo įstaigos licenciją turi nuo 2011 m. sausio 18 d., o elektroninių pinigų įstaigos – nuo 2015 m. spalio 29 d.

Lietuvos bankas įspėjo UAB „MisterTango“

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įspėti elektroninių pinigų įstaigą UAB „MisterTango“ už inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus.

Patikrinimo metu nustatyta tam tikrų trūkumų, susijusių su informacinių technologijų rizikos valdymu, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu bei sutarčių su mokėjimo paslaugų vartotojais sudarymo srityje.

Priežiūros tarnyba, skirdama poveikio priemonę, atsižvelgė į tai, kad UAB „MisterTango“ pripažino padarytus pažeidimus ir nurodė, kad imsis priemonių jiems ištaisyti. Be to, nenustatyta, kad dėl teisės aktų pažeidimų elektroninių pinigų turėtojų interesai buvo pažeisti.

UAB „MisterTango“ įpareigota iki 2016 m. gruodžio 30 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus.

 Panaikintas UADBB „Insly“ licencijos galiojimas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba panaikino UADBB „Insly“ 2006 m. išduotos draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos galiojimą. Licencija naikinama įmonės prašymu.

Iki 2008 m. gegužės 6 d. bendrovės pavadinimas buvo UADBB ,,E-DRAUDIMAS“, iki 2016 m. sausio 12 d. – UADBB ,,IIZI“.

Leista tapti UAB Medicinos banko valdybos nariu

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Mariui Arlauskui tapti AB Medicinos banko valdybos nariu ir administracijos vadovo pavaduotoju.

Leista rinkti Lietuvos centrinės kredito unijos valdybos nare

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Ritą Latviūnienę rinkti Lietuvos centrinės kredito unijos valdybos nare.

Pritarta UAB „Gerovės kūrimas“ steigiamo informuotiesiems investuotojams skirto fondo taisyklėms

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė valdymo įmonės UAB ,,Gerovės kūrimas“ steigiamo atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Strategic Asset Allocation Fund“ taisyklėms. Tai pirmasis šios valdymo įmonės steigiamas fondas.