Lietuvos bankas
2016-04-05
11

Uždarajai akcinei bendrovei „Jonavos spaustuvė“ išduota draudimo brokerių įmonės veiklos licencija; leista tapti UAB Medicinos banko stebėtojų tarybos nariais; pritarta UADB „Compensa Vienna Insurance Group“ valdybos nario kandidatūrai; suderintas UADB „Compensa Vienna Insurance Group“ įstatų pakeitimas; patikslintas viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas

Uždarajai akcinei bendrovei „Jonavos spaustuvė“ išduota draudimo brokerių įmonės veiklos licencija

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Jonavos spaustuvė“ prašymą ir susijusius dokumentus, nusprendė jai išduoti draudimo brokerių įmonės veiklos licenciją.

UAB „Jonavos spaustuvė“ keičia vykdomos veiklos (spaudos leidinių transportavimas) rūšį į draudimo brokerių įmonės veiklą.

Draudimo brokerių įmonės licenciją Lietuvoje turinčių įmonių sąrašas skelbiamas Lietuvos banko svetainėje.

Leista tapti UAB Medicinos banko stebėtojų tarybos nariais

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Laimai Petkevičiūtei ir Irmantui Kamienui tapti uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko stebėtojų tarybos nariais.

Pritarta UADB „Compensa Vienna Insurance Group“ valdybos nario kandidatūrai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė pritarti Januso Sepos (Jaanus Seppa), pretenduojančio eiti UADB „Compensa Vienna Insurance Group“ valdybos nario pareigas, kandidatūrai.

Suderintas UADB „Compensa Vienna Insurance Group“ įstatų pakeitimas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino, kad UADB „Compensa Vienna Insurance Group“ įstatų pakeitimas dėl įstatinio kapitalo padidinimo nuo 7,5 mln. iki 9,1 mln. Eur yra suderintas.

Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme nustatyta, kad draudimo įmonės įstatai, keičiami dėl įstatinio kapitalo padidinimo ar sumažinimo, priežiūros institucijos nustatyta tvarka privalo būti suderinti su priežiūros institucija prieš draudimo įmonei pateikiant informaciją apie pakeitimus Juridinių asmenų registrui.

Patikslintas viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas

Vartojimo kredito davėjo Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus prašymu Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išbraukė Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo. Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus teisės ir pareigos pagal vartojimo kredito sutartis buvo perleistos Nordea Bank AB (Švedija), kuri Lietuvoje veikia per įsteigtą Nordea Bank AB Lietuvos skyrių. Pastarasis yra įrašytas į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.

Viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas skelbiamas Lietuvos banko svetainėje.