Lietuvos bankas
2016-03-10
11

Greitųjų kreditų bendrovėms – daugiatūkstantinės baudos už netinkamą mokumo vertinimą;  UAB „Moment Credit“ sumokėjo Lietuvos banko skirtą baudą; AB DNB lizingas išbraukta iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo; leista pakeisti UAB „INVL Asset Management“ valdomų II pakopos pensijų fondų taisykles

Už netinkamą vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimą ir atsakingojo skolinimo reikalavimų pažeidimą trims greitųjų kreditų bendrovėms Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė baudas. Bendra baudų suma – 25 590 eurų.

Pažeidimai paaiškėjo vykdant vartojimo kredito davėjų priežiūrą arba išnagrinėjus gautus klientų skundus.

Patikrinus vienos greitųjų kreditų bendrovės 50 vartojimo kredito sutarčių, paaiškėjo, kad įmonė 38 proc. atvejų suteikė vartojimo kreditus asmenims, kurie neturėjo pajamų. Bendrovė neteisingai skaičiavo ir finansinių įsipareigojimų dydį: prie klientų jau turimų finansinių įsipareigojimų nepridėdavo naujai sudaromų vartojimo kredito sutarčių mokėjimo sumų. Dėl to neteisingai apskaičiuodavo asmenų įsipareigojimų ir pajamų santykį – 19 iš 50 atvejų šis santykis viršijo teisės aktuose įtvirtintą 40 proc. ribą.

Kitos greitųjų kreditų bendrovės atveju buvo patikrinta 14 vartojimo kredito sutarčių pagal gautus skundus ir nustatyta, kad įmonė ne visais atvejais tinkamai vertino vartojimo kredito gavėjų mokumą. Daugiau nei puse atvejų šiam vertinimui įmonė naudojo tik klientų pateiktus duomenis apie jų gaunamas pajamas, tačiau nesurinko šias pajamas pagrindžiančių dokumentų. Be to, 11 klientų darbo stažas buvo trumpesnis kaip keturi mėnesiai, todėl jų pajamos negalėjo būti pripažintos tvariomis. 6 atvejais buvo netinkamai vertinami ir klientų finansiniai įsipareigojimai – asmenų pateikta informacija nebuvo tikrinama. Taip pat nustatyta atvejų, kai bendrovė suteikė vartojimo kreditą, kai vartojimo kredito gavėjų įsipareigojimų ir tvarių pajamų santykis viršijo teisės aktuose įtvirtintą 40 proc. ribą.

Trečioji greitųjų kreditų bendrovė, kuri buvo tikrinta pagal gautą skundą, suteikdama vartojimo kreditą rėmėsi kliento pateikta informacija apie gaunamas pajamas ir turimus finansinius įsipareigojimus. Ji nesurinko pakankamai informacijos apie kliento finansinę padėtį, todėl netinkamai įvertino jo mokumą.  

Visos bendrovės pripažino padarytus pažeidimus, dvi iš jų ėmėsi priemonių jiems ištaisyti.

Išsamesnę informaciją ir įmonių pavadinimus, jeigu sprendimai nebus apskųsti teismui, Lietuvos bankas, vadovaudamasis Vartojimo kredito įstatymu, paskelbs praėjus 30 dienų po sprendimo priėmimo.

Lietuvos bankas 2012 m. perėmė vartojimo kredito rinkos priežiūrą ir iki šiol išnagrinėjo 70 Vartojimo kredito įstatymo pažeidimų atvejų pagal gautus pareiškėjų skundus arba savo iniciatyva. Iš jų 63 atvejais (90 %) skirtos poveikio priemonės. Vartojimo kredito davėjams skirtos 37 baudos, jų suma viršija 248 tūkst. eurų. Iš jų 2016 m. skirta 14 baudų, jų suma sudaro 75 942 eurus.

 UAB „Moment Credit“ sumokėjo Lietuvos banko skirtą baudą

UAB „Moment Credit“ sumokėjo 1 500 eurų baudą, kurią Lietuvos bankas skyrė 2015 m. rugsėjo mėn. už netinkamą vartojimo kredito gavėjo mokumo vertinimą.

Išnagrinėjus vieno pareiškėjo skundą, paaiškėjo, kad UAB „Moment Credit“, vertindama kliento mokumą, rėmėsi tik duomenų bazių informacija, todėl neturėjo informacijos apie kitus, nei duomenų bazėje esančius, įsipareigojimus ir negalėjo tinkamai įvertinti asmens finansinės padėties.

UAB „Moment Credit“ šį Lietuvos banko sprendimą apskundė, tačiau Vilniaus apygardos teismas š. m. vasario mėn. skundą atmetė.

AB DNB lizingas išbraukta iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo

Vartojimo kredito davėjos AB DNB lizingas prašymu Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išbraukė šią bendrovę iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo. AB DNB lizingas reorganizuota ir prijungta prie AB DNB bankas, bankas perėmė bendrovės teises ir pareigas.

Viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas skelbiamas Lietuvos banko svetainėje.

Leista pakeisti UAB „INVL Asset Management“ valdomų II pakopos pensijų fondų taisykles

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino UAB „INVL Asset Management“ valdomų II pakopos pensijų fondų – „INVL MEZZO II 53+“, „INVL MEDIO II 47+“, „INVL EXTREMO II 16+“ – taisyklių pakeitimus.

Taisyklėse patikslinti pensijų fondų investavimo strategijų aprašymai, tačiau investavimo objektai ir apribojimai nepakeisti. Be to, patikslinta informacija apie taikomus maksimalius atskaitymus nuo įmokų, atlikti kiti redakciniai pataisymai.

UAB „INVL Asset Management“ šiuo metu valdo 4 II pakopos ir 4 III pakopos pensijų fondus, 2 suderintuosius ir 1 specialųjį nekilnojamojo turto investicinį fondą.