Lietuvos bankas
2015-11-17
11

Skyrė baudą UAB FMĮ „Orion Securities“; suderintas UAB DK ,,PZU Lietuva“ įstatų pakeitimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo; patvirtintas oficialaus siūlymo cirkuliaras, skirtas AB „INVL Baltic Real Estate“ akcijoms supirkti

Skyrė baudą UAB FMĮ „Orion Securities“

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė uždarajai akcinei bendrovei finansų maklerio įmonei (UAB FMĮ) „Orion Securities“ 20 000 eurų baudą už tai, kad bendrovėpažeidė draudimą tiesiogiai ar netiesiogiai perduoti viešai neatskleistą informaciją kitam asmeniui, nustatytą Finansinių priemonių rinkų įstatyme.

Tai paskutinis sprendimas po Lietuvos banko Priežiūros tarnybos atlikto tyrimo dėl prekybos AB „Agrowill Group“ akcijomis. 2015 m. vasarą teismai, išnagrinėję Lietuvos banko surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus, už pasinaudojimą viešai neatskleista informacija skyrė baudas dviem asmenims – M. G. ir K. B., atitinkamai 1,6 tūkst. ir 1,5 tūkst. eurų baudas.

Surinkti įrodymai patvirtina, kad UAB FMĮ „Orion Securities“, netinkamai valdydama konfidencialią informaciją, susijusią su AB „Agrowill Group“ ir UAB „Baltic Champs“ susijungimu, pažeidė įstatyme nustatytą draudimą ir netiesiogiai perdavė viešai neatskleistą informaciją dviem įmonės darbuotojams, kurie neturėjo teisės šios informacijos žinoti. Informacija apie vykstančias derybas dėl būsimo bendrovių susijungimo buvo laikoma viešai neatskleista informacija, todėl ji turėjo būti valdoma konfidencialiai ir su ja turėjo teisę susipažinti tik ribotas asmenų skaičius, kuriems ši informacija galėjo būti atskleista tik vykdant tarnybinę, profesinę veiklą ar pareigas. Bet ją sužinojo daugiau asmenų, ir iki minėtos informacijos viešo atskleidimo apie vykstančias derybas dėl emitento AB „Agrowill Group“ susijungimo buvo paskelbta populiariame investuotojų forume (www.traders.lt), taip suklaidinant rinkos dalyvius. Į tą žinutę, atlikdama kasdienę viešosios erdvės stebėseną, atkreipė dėmesį Lietuvos banko Priežiūros tarnyba. Iš žinučių turinio matėsi, kad jas rašiusiam asmeniui informacija apie vykstančias derybas dėl AB „Agrowill Group“ susijungimo buvo žinoma iki ją viešai paskelbiant.

Dėl šios informacijos paskelbimo buvo pradėtas tyrimas. Nustatęs forumo vartotojo tapatybę, Lietuvos bankas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl leidimo paimti duomenis iš M. G. kompiuterio jo darbo vietoje. Gavus leidimą, tokie duomenys buvo paimti, jų peržiūros metu rastas M. G. ir K. B., UAB FMĮ „Orion Securities“, kuri disponavo informacija apie AB „Agrowill Group“ vykstančias derybas dėl įsigijimo, darbuotojos, susirašinėjimas per programą „Skype“. Atlikus susirašinėjimo analizę, tapo akivaizdu, kad K. B. perdavė M. G. viešai neatskleistą informaciją apie vykstančias derybas dėl būsimo bendrovių susijungimo. Be to, iš susirašinėjimo matyti, kad tiek M. G., tiek K. B. suprato neteisėtą savo atliekamų veiksmų pobūdį ir šiuos veiksmus siekė nuslėpti. Už juos teismai, išnagrinėję gautus Lietuvos banko surašytus administracinius teisės pažeidimų protokolus, ir paskyrė baudas.

Suderintas UAB DK ,,PZU Lietuva“ įstatų pakeitimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino, kad UAB DK ,,PZU Lietuva“ įstatų pakeitimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo nuo 176 406 700 litų (51 090 911,72 eurų) iki 13 001 173,79 eurų yra suderintas.

Patvirtintas oficialaus siūlymo cirkuliaras, skirtas AB „INVL Baltic Real Estate“ akcijoms supirkti

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino AB „Invalda INVL“, UAB „Lucrum investicija“, UAB „LJB Investments“, Indrės Mišeikytės, Irenos Onos Mišeikienės, Alvydo Banio, Gretos Mišeikytės-Myers (oficialų siūlymą įgyvendina AB „Invalda INVL“) pateiktą oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą AB „INVL Baltic Real Estate“ 3 509 076 paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti, mokant už vieną akciją 0,35 euro.