Lietuvos bankas
2015-09-22
11

Leista jungti UAB „INVL Asset Management“ valdomus II pakopos pensijų fondus; aptarti AB „Grigiškės“ tyrimo rezultatai; papildytas valiutos keityklos operatorių sąrašas; vadovausis gairėmis

Leista jungti UAB „INVL Asset Management“ valdomus II pakopos pensijų fondus

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido jungti UAB „INVL Asset Management“ valdomus II pakopos pensijų fondus: konservatyvaus investavimo pensijų fondą „MP STABILO II“ – prie konservatyvaus investavimo pensijų fondo INVL STABILO II 58+, INVL aktyvaus investavimo pensijų fondą – prie INVL MEDIO II 47+ pensijų fondo, INVL racionalios rizikos pensijų fondą – prie INVL EXTREMO II 16+ pensijų fondo.

UAB „INVL Asset Management“ dalyvauja reorganizavimo procese, po kurio prie jos bus prijungta UAB „MP Pension Funds Baltic“. 2015 m. rugpjūčio 31 d. UAB „INVL Asset Management“ perėmė UAB „MP Pension Funds Baltic“ įsteigtų trijų II pakopos pensijų fondų valdymą ir iš viso valdo septynis II pakopos pensijų fondus: du konservatyvaus investavimo, vieną mažos akcijų dalies, du vidutinės akcijų dalies ir du 100 proc. akcijų pensijų fondus. Prijungimo būdu jungiami panašių investavimo strategijų pensijų fondai.

Informacija apie jungimą pensijų fondų dalyviams bus pateikiama sutartyse nustatytu būdu ne vėliau kaip iki rugsėjo 28 d.

Aptarti AB „Grigiškės“ tyrimo rezultatai

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos posėdyje aptarti AB „Grigiškės“ tyrimo rezultatai. Priežiūros tarnyba tyrė, kaip emitentas AB „Grigiškės“ laikėsi reglamentuojamos informacijos skelbimo reikalavimų. 

Jokių reikšmingų reglamentuojamos informacijos neatskleidimo ar netinkamo atskleidimo atvejų nenustatyta. Įmonė supažindinta su tyrimo išvadomis, nurodyti pastebėti vienkartiniai ir mažareikšmiai trūkumai, juos AB „Grigiškės“ ketina ištaisyti.  

Papildytas valiutos keityklos operatorių sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įrašyti UAB RAVYDA į valiutos keityklos operatorių sąrašą.

Valiutos keityklos operatorių sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.

Vadovausis gairėmis

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos bankininkystės institucijos (angl. European Banking Authority) 2014 m. birželio 19 d. priimtomis gairėmis dėl kredito įstaigų finansavimo planams skirtų suderintų apibrėžčių ir ataskaitų formų.

Gairės skelbiamos čia (157.7 KB download icon).