Lietuvos bankas
2015-09-16
11

Įspėta kredito unija „Žemaitijos iždas“; AB „INVL Baltic Real Estate“ ir AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ reorganizavimo sąlygos laikomos lygiavertėmis informacijai, privalomai pateikti prospekte; patvirtinti UAB „INVL Asset Management“ valdomų III pakopos pensijų fondų taisyklių pakeitimai; leista panaikinti investicinį fondą „Lords LB Opportunity Fund I“; papildytas valiutos keityklos operatorių sąrašas

Įspėta kredito unija „Žemaitijos iždas“

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į kredito unijos „Žemaitijos iždas“ tikslinio inspektavimo, vykusio 2015 m. birželio 1–5 d., rezultatus, įspėjo šią kredito uniją ir įpareigojo iki 2015 m. gruodžio 31 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei veiklos trūkumus. Be to, kredito unija „Žemaitijos iždas“ turės dažniau, nei įprasta, teikti kai kurias ataskaitas Priežiūros tarnybai.

Kredito unijai ,,Žemaitijos iždas“ buvo atšauktas Priežiūros tarnybos 2014 m. gruodžio mėn. pritaikytas laikinas draudimas teikti indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimo iš neprofesionalių finansų rinkos dalyvių finansinę paslaugą.

AB „INVL Baltic Real Estate“ ir AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ reorganizavimo sąlygos laikomos lygiavertėmis informacijai, privalomai pateikti prospekte

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi AB „INVL Baltic Real Estate“ prašymą, nusprendė, kad šios įmonės informaciniame nuorodų dokumente investuotojams, su bendrovės akcijomis susijusių rizikos veiksnių aprašyme, AB „INVL Baltic Real Estate“ ir AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ reorganizavimo sąlygose ir kituose susijusiuose dokumentuose pateikta informacija laikoma lygiaverte prospekte privalomai pateikti informacijai.

Prospektui lygiavertis dokumentas skirtas įsteigtos AB „INVL Baltic Real Estate“ akcijų įtraukimui į prekybą AB „NASDAQ OMX Vilnius“.

Patvirtinti UAB „INVL Asset Management“ valdomų III pakopos pensijų fondų taisyklių pakeitimai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „INVL Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, patvirtino šios valdymo įmonės valdomų III pakopos pensijų fondų taisyklių pakeitimus.

Valdymo įmonė dalyvauja reorganizavimo procese, kuriam pasibaigus prie jos bus prijungtos UAB „MP Pension Funds Baltic“ ir UAB „INVL fondai“. 2015 m. rugpjūčio 31 d. UAB „INVL Asset Management“ perėmė UAB „MP Pension Funds Baltic“ įsteigtų trijų II pakopos ir dviejų III pakopos pensijų fondų valdymą.

Patvirtintose taisyklėse pakeisti III pakopos pensijų fondų pavadinimai (pagal valdymo įmonės pavadinimą ir pensijų fondo koncepciją): „Finasta“ akcijų pensija plius“ – į INVL III akcijų, „Finasta“ obligacijų pensija plius – į INVL STABILO III 58+, „MP MEDIO III“ – į INVL MEDIO III 47+, „MP EXTREMO III“ – į INVL EXTREMO III 16+.

Pakeistomis III pakopos pensijų fondų taisyklėmis naikinama minimali investavimo suma, įvedamas naujas mokestis – 10 proc. dalyvio atsiimamų lėšų, jeigu dalyvis dalines lėšas atsiima dažniau nei kartą per 2 metus (dalyviams, turintiems teisę į pensijų išmoką, šis mokestis netaikomas). Be to, patikslinta ataskaitų informacijos teikimo dalyviams tvarka, pensijų sąskaitų tvarkymo principai ir kita informacija, susijusi su dalyvavimu pensijų kaupimo fonduose.

Leista panaikinti investicinį fondą „Lords LB Opportunity Fund I“

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB „Lords LB Asset Management“ prašymą, ir į tai, kad baigėsi investicinio fondo veiklos laikotarpis, jo turtas buvo parduotas ir su dalyviais atsiskaityta, pripažino netekusiu galios sprendimą, kuriuo buvo patvirtintos uždaro tipo specialiojo nekilnojamojo turto investicinio fondo „Lords LB Opportunity Fund I“ taisyklės.

Šiuo metu valdymo įmonė UAB „LORDS LB Asset Management“ valdo 5 pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančius bei 4 informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus.

Papildytas valiutos keityklos operatorių sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įrašyti UAB „Eurokaita“ į valiutos keityklos operatorių sąrašą.

Valiutos keityklos operatorių sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.