Lietuvos bankas
2015-09-09
  • Priežiūros tarnybos sprendimai.jpg
     
11

Įspėtas AB „Panevėžio statybos trestas“ dėl netinkamo informacijos atskleidimo

Įspėtas AB „Panevėžio statybos trestas“ dėl netinkamo informacijos atskleidimo

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įspėjo AB „Panevėžio statybos trestas“ dėl teisės aktų reikalavimų atskleisti informaciją apie esminius įvykius pažeidimų ir įpareigojo nedelsiant apie tai viešai paskelbti pranešimą.

Toks sprendimas priimtas išnagrinėjus Priežiūros tarnybos atlikto AB „Panevėžio statybos trestas“ reglamentuojamos informacijos atskleidimo tyrimo rezultatus. Jo metu nustatyti trys atvejai, kai bendrovė laiku nepaskelbė informacijos arba kai informacija pranešime buvo nepakankamai išsamiai atskleista.

Vertybinių popierių įstatyme numatyta, kad emitentas, kurio vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje, nedelsdamas turi pateikti reguliuojamos rinkos, kurioje prekiaujama jo išleistais vertybiniais popieriais, operatoriui, priežiūros institucijai ir viešai paskelbti, įdėti į Centrinę reglamentuojamos informacijos bazę, paskelbti savo interneto svetainėje informacinį pranešimą apie kiekvieną esminį įvykį.