Lietuvos bankas
2016-02-03
  • Ispejimas.jpg
     
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atlikusi AB „Panevėžio statybos trestas“ 2014 m. metinių konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų atitikties tarptautiniams apskaitos standartams (TAS) tyrimą, įspėjo bendrovę dėl Vertybinių popierių įstatymo pažeidimo.

Nustatyta, kad AB „Panevėžio statybos trestas“ 2014 m. metinėse finansinėse ataskaitose atidėtojo turto mokesčio suma buvo nepagrįstai padidinta, patronuojamosioms bendrovėms išduotų paskolų rizika mažai vertinta, o informacija aiškinamajame rašte apie atidėtojo turto mokesčio sumų pripažinimo prielaidas ir išduotų paskolų rizikas nepakankamai atskleista.

AB „Panevėžio statybos trestas“ įpareigota, rengiant 2015 m. metines finansines ataskaitas, retrospektyviai ištaisyti finansines ataskaitas pagal 12 TAS „Pelno mokesčiai“ ir 39 TAS „Finansinės priemonės: pripažinimas ir įvertinimas“ reikalavimus. 2015 m. metinės finansinės ataskaitos turi būti paskelbtos viešai ne vėliau kaip iki 2016 m. balandžio 30 d.