Lietuvos bankas
2015-05-26
11

Lietuvos banko sprendimo skirti baudą UAB „VIA SMS LT“ teismas nepakeitė; leista reorganizuoti UAB ,,MP Pension Funds Baltic“;  UAB DK „PZU Lietuva“ galės perleisti teises ir pareigas pagal Estijoje sudarytas draudimo sutartis; UAB „Litkreditas“ įrašyta į vartojimo kredito davėjų sąrašą

Lietuvos banko sprendimo skirti baudą UAB „VIA SMS LT“ teismas nepakeitė

Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė vartojimo kredito davėjo UAB „VIA SMS LT“ skundą dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimo, kuriuo UAB „VIA SMS LT“ buvo skirta 15,5 tūkst. Lt (4 489,11 Eur) bauda. 

Priežiūros tarnyba tikslinio inspektavimo metu nustatė atvejų, kai UAB „VIA SMS LT“ nevertino vartojimo kredito gavėjo pateiktų duomenų apie gaunamas pajamas tvarumo ir suteikė vartojimo kreditą asmenims, kurių įsipareigojimų ir pajamų santykis viršijo 40 proc., todėl nesilaikė teisės aktuose įtvirtintos pareigos vadovautis atsakingojo skolinimo principu.

Be to, UAB „VIA SMS LT“, pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais reikalaudama iš kredito gavėjo mokėti nustatytą priminimo laiško parengimo ir išsiuntimo mokestį ir kartu pagal vartojimo kredito sutartį taikydama 0,05 proc. pradelstos mokėti sumos netesybas už kiekvieną pradelstą dieną, taip pat pažeidė Vartojimo kredito įstatymo nuostatas.

UAB „VIA SMS LT“ sumokėjo skirtą 4 489,11 Eur (15,5 tūkst. Lt) baudą.
Vadovaudamasi Vartojimo kredito įstatymo 35 straipsniu, priežiūros institucija apie šio įstatymo nuostatų pažeidimą viešai savo interneto svetainėje skelbia pasibaigus teismo procesui.

Leista reorganizuoti UAB ,,MP Pension Funds Baltic“

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido reorganizuoti UAB ,,MP Pension Funds Baltic“.

Leista UAB ,,MP Pension Funds Baltic“ teises ir pareigas, atsirandančias iš valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų „MP Stabilo II“, „MP Medio II“, „MP Extremo II“ ir papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondų „MP Medio III“, „MP Extremo III“ dalyvių pensijų kaupimo sutarčių, perduoti UAB „INVL Asset Management“.

UAB ,,MP Pension Funds Baltic“ akcininkas UAB ,,INVL fondai“ yra priėmęs sprendimą inicijuoti šios valdymo įmonės reorganizavimo procedūras. UAB ,,MP Pension Funds Baltic“ ir UAB ,,INVL fondai“ bus reorganizuojamos prijungimo būdu, prijungiant šias bendroves, kurios po reorganizavimo baigs veiklą ir bus išregistruotos iš juridinių asmenų registro, prie UAB ,,INVL Asset Management“. Ši bendrovė po reorganizavimo, perėmusi visą reorganizuojamų bendrovių turtą, teises, pareigas, tęs veiklą.

 UAB DK „PZU Lietuva“ galės perleisti teises ir pareigas pagal Estijoje sudarytas draudimo sutartis

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido UAB DK „PZU Lietuva“ perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis, sudarytas veikiant per Estijos filialą AB „Lietuvos draudimas“.

Nustatytas vieno mėnesio terminas nuo sprendimo priėmimo dienos, per kurį teisės ir pareigos pagal draudimo sutartis privalo būti perleistos.

Gavus Lietuvos banko leidimą, AB „Lietuvos draudimas“ vykdys teisių ir pareigų perėmimą per Estijoje įsteigtą filialą.

UAB DK „PZU Lietuva“ teisių ir pareigų perleidimas yra vykdomas atsižvelgiant į įsipareigojimus Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, susijusius su Konkurencijos tarybos leidimu PZU SA įsigyti 100 proc. AB „Lietuvos draudimas“ akcijų ir siekiant konsoliduoti PZU SA grupės įmonių veiklą Estijoje.

Priežiūros tarnybos manymu, teisių ir pareigų pagal draudimo sutartis perleidimas neturės neigiamos įtakos UAB DK „PZU Lietuva“ draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų turtiniams interesams.

UAB „Litkreditas“ įrašyta į vartojimo kredito davėjų sąrašą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Litkreditas“ prašymą, įrašė ją į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.

Viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.