Lietuvos bankas
2015-03-03
11

UAB „Fink House“ išduota finansų patarėjo įmonės licencija; pritarta AB „Lietuvos draudimas“ valdybos narių kandidatūroms; papildytas valiutos keityklos operatorių sąrašas

UAB „Fink House“ išduota finansų patarėjo įmonės licencija

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Fink House“ prašymą ir susijusius dokumentus, nusprendė jai išduoti finansų patarėjo įmonės licenciją.

Išduota licencija suteikia teisę UAB „Fink House“ teikti šias investicines paslaugas dėl perleidžiamųjų vertybinių popierių ir kolektyvinio investavimo subjektų vertybinių popierių: priimti ir perduoti pavedimus, teikti investavimo rekomendacijas. Taip pat UAB „Fink House“ galės teikti papildomas paslaugas: konsultuoti įmones kapitalo struktūros, verslo strategijos ir kitais su tuo susijusiais klausimais, taip pat teikti patarimus ir paslaugas, susijusias su įmonių reorganizavimu ir įsigijimu; atlikti investicinius tyrimus, finansines analizes ar kitas bendro pobūdžio rekomendacijas, susijusias su sandoriais dėl finansinių priemonių.

Šiuo metu Lietuvoje finansų patarėjo įmonės licenciją turi 6 įmonės, visą jų sarašą galima rasti Lietuvos banko interneto svetainėje.

Pritarta AB „Lietuvos draudimas“ valdybos narių kandidatūroms

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė pritarti Bogdano Benczako, Tado Dovbyšo ir Rafalio Piotro Rybkovskio, pretenduojančių eiti AB „Lietuvos draudimas“ valdybos narių pareigas, kandidatūroms.

Papildytas valiutos keityklos operatorių sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įrašyti UAB „Morlita“ į valiutos keityklos operatorių sąrašą.  

Seimui 2014 m. priėmus Valiutos keityklos operatorių įstatymą, Lietuvoje gali steigtis komerciniams bankams nepriklausantys valiutos keityklos operatoriai.

Valiutos keityklos operatorių sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.