Lietuvos bankas
2013-10-15

Patvirtintas AB SEB banko 1 mlrd. litų ne nuosavybės vertybinių popierių bazinis prospektas; dviem II pakopos pensijų fondams leista iki 60 % turto investuoti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius; papildytas vartojimo kredito davėjų sąrašas

Patvirtintas AB SEB banko 1 mlrd. litų ne nuosavybės vertybinių popierių bazinis prospektas

Lietuvos bankas patvirtino AB SEB banko 1 mlrd. litų ne nuosavybės vertybinių popierių bazinį prospektą.

Pagal šį prospektą bankas per 12 mėn. į viešąją ir neviešąją vertybinių popierių apyvartą Lietuvoje, taip pat Latvijoje, Estijoje ir (ar) kitose ES valstybėse narėse turės teisę išplatinti vieną arba kelias trumpalaikes (iki 1 m.) ir nuo 1 iki 10 m. trukmės nesubordinuotų, negarantuotų ir nekonvertuojamų ne nuosavybės vertybinių popierių (atkarpos, diskontuotų, su finansine priemone susietų obligacijų, investicinių lakštų, struktūrinių lakštų ir bet kurių šių ne nuosavybės vertybinių popierių derinių) emisijas ir jas įtraukti į prekybą reguliuojamose rinkoje.

Informacija apie konkrečią emisiją (išleidžiamų vertybinių popierių parametrai, terminai, palūkanos ar kita gautina nauda ir kt.) bus skelbiama atskirai prieš jos platinimo pradžią Galutinių sąlygų dokumente.

Dviem II pakopos pensijų fondams leista iki 60 % turto investuoti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius

Valdymo įmonės UAB „DNB investicijų valdymas“ valdomam II pakopos pensijų fondui „DNB pensija 1“ ir valdymo įmonės UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ valdomam pensijų fondui „Konservatyvaus valdymo Danske pensija“ leista iki 60 % grynųjų aktyvų vertės investuoti į vieno emitento – Lietuvos Respublikos Vyriausybės išleistus arba garantuotus perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones.

Leidimai duoti su sąlyga, kad bus investuota į ne mažiau kaip šešių emisijų Vyriausybės vertybinius popierius (VVP) ar pinigų rinkos priemones. Be to, į vienos emisijos VVP ar pinigų rinkos priemones leista investuoti ne daugiau kaip 30 % grynųjų aktyvų vertės.

Priežiūros tarnyba nustatė, kad nurodyti leidimai galioja iki 2014 m. birželio 30 d.

Papildytas vartojimo kredito davėjų sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB ,,mogo LT“ prašymus ir pateiktus dokumentus, įrašė šią įmonę į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.
Atnaujintas Viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.