Lietuvos bankas
2021-02-02
11

Leido pakeisti „INVL Baltic Real Estate“ įstatus
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ prašymą, leido pakeisti valdomos specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatus.

Atnaujintas Jungtinės centrinės kredito unijos SREP vertinimas
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba parengė metinę Jungtinės centrinės kredito unijos (JCKU) priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (angl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) santrauką, ja atnaujino 2019 m. atlikto SREP metu gautą informaciją. Per šį vertinimą nebuvo peržiūrėti įstaigai prieš tai nustatyti papildomi kapitalo reikalavimai. Finansų rinkos priežiūros tarnyba įvertino ir bendrą įstaigos rizikos lygį, ir kiekvienos reikšmingos rizikos lygį bei kontrolę, verslo modelį ir įstaigos vidaus valdymą. Konstatuota, kad JCKU tobulino vidaus kontrolės aplinką ir stiprino rizikos valdymo priemones, pateiktos rekomendacijos. 

Neprieštarauta UAB „NIUM EU“ akcijų ir balsavimo teisių dalies įsigijimui
Lietuvos bankas gavo Temasek Holdings (Private) Limited prašymą dėl elektroninių pinigų įstaigos UAB „NIUM EU“ akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių įsigijimo. Išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Finansų rinkos priežiūros tarnyba neprieštaravo, kad Temasek Holdings (Private) Limited netiesiogiai įsigytų UAB „NIUM EU“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc.

Pritarta investicinės bendrovės „NordSpace“ įstatams 
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į valdymo įmonės Aggressive capital, UAB prašymą, pritarė steigiamos uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės „NordSpace“ įstatams.

Pritarta investicinio fondo „NT Millennium Real Estate Fund“ taisyklėms
Atsižvelgusi į valdymo įmonės UAB „NT millennium“ prašymą, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba pritarė šios bendrovės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „NT Millennium Real Estate Fund“ taisyklėms.

Papildytas Viešasis sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašas
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba atsižvelgusi į UAB „FinoMark“ prašymą, įrašė šią bendrovę į Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą. Šiuo metu sąraše jau yra 16 įmonių.