Lietuvos bankas
2021-06-17
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba skyrė poveikio priemones UAB ZEN.COM ir Valyuz UAB, UAB „Fintegry“ leido teikti sąskaitos informacijos paslaugą, panaikino UAB „Mobilieji mokėjimai" ir UAB „Elektroninių pinigų bitė“ elektroninių pinigų įstaigų ribotos veiklos licencijas,  o  UAB „NS Pay“ tokią licenciją suteikė.

Už įstatymo pažeidimus – poveikio priemonės UAB ZEN.COM ir Valyuz UAB
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba nustatė, kad elektroninių pinigų įstaigos UAB ZEN.COM ir Valyuz UAB netinkamai saugojo savo klientų lėšas ir teikė neteisingą informaciją Lietuvos bankui. Už pažeidimus bendrovėms skirtos poveikio priemonės.

Pagal Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymą, bendrovė, klientų lėšų apsaugai pasirinkusi atskyrimo būdą, privalo jas laikyti Lietuvos ar kitų Europos Sąjungos valstybių kredito įstaigose, centriniuose bankuose arba investuoti į saugų, likvidųjį ir mažos rizikos turtą. UAB ZEN.COM Valyuz UAB pažeidė minėto įstatymo reikalavimus, kadangi dalį klientų lėšų laikė elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigose. Už tai Lietuvos bankas skyrė UAB ZEN.COM 60 tūkst. Eur, o Valyuz UAB – 15 tūkst. Eur baudą. Valyuz UAB nustatytus pažeidimus jau ištaisė, o UAB ZEN.COM įpareigota tai atlikti iki šių metų birželio 30 d.

Be to, UAB ZEN.COM Lietuvos bankui teikė neteisingą informaciją apie valiutas, kuriomis buvo laikomos bendrovės klientų ir nuosavos lėšos, ir apie klientų lėšų, kurios turi būti apsaugotos, sumą, o Valyuz UAB – neteisingą informaciją apie įstaigos klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose, neteisingus duomenis ir informaciją apie pradinio ir nuosavo kapitalo poreikio apskaičiavimą.
Finansų rinkos priežiūros tarnyba nustatė, kad, 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Valyuz UAB netenkino nuosavo kapitalo reikalavimo, kurio privaloma laikytis nuolat. 

Už šiuos pažeidimus Finansų rinkos priežiūros tarnyba nusprendė skirti kitą poveikio priemonę – juos paviešinti.

Lietuvos bankas ne kartą yra atkreipęs elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų dėmesį į tinkamą klientų lėšų apsaugą ir teisingos informacijos teikimą, tai akcentuota ir lūkesčių vadovams rašte

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.

Bendrovių prašymu panaikintos licencijos
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB „Mobilieji mokėjimai" ir UAB „Elektroninių pinigų bitė“ prašymus, panaikino šioms bendrovėms išduotas elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licencijas.

UAB „Fintegry“ leista teikti sąskaitos informacijos paslaugą 
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB „Fintegry“ prašymą ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, išdavė jai mokėjimo įstaigos, teikiančios tik sąskaitos informacijos paslaugą paslaugą, licenciją. 

UAB „NS Pay“ – elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licencija
Atsižvelgusi į UAB „NS Pay“ prašymą ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba išdavė šiai bendrovei elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją. UAB „NS Pay“ galės teikti mokėjimo operacijas (tiesioginio debeto, mokėjimo operacijas naudojantis mokėjimo kortele, kredito pervedimus), leisti mokėjimo priemones, teikti pinigų perlaidų paslaugą.

Viešųjų sąrašų pakeitimai  
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į elektroninių pinigų įstaigos UAB „PAYRNET“ prašymą, įrašė jos tarpininkes Regent FE UAB, Bridgegate, UAB, Plum Fintech CY Limited ir Sync. Money Lithuania, UAB, į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų tarpininkų sąrašą.