Lietuvos bankas
2021-06-10
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba pritarė UAB Medicinos banko teiktiems kandidatams, leido įsigyti UAB „Kenova Asset Management“ ir UAB Travel Union, pakeisti „Synergy finance“ fondų ir „Union Funding Solutions Fund I“ taisykles, priėmė kitus sprendimus.

Leista eiti UAB Medicinos banko stebėtojų tarybos narių pareigas
Atsižvelgusi į UAB Medicinos banko prašymą ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba leido Gintarui Treiniui ir Andriui Budnikui eiti UAB Medicinos banko stebėtojų tarybos narių pareigas.

Pritarta „Union Funding Solutions Fund I“ taisyklėms
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į valdymo įmonės UAB Union Asset Management prašymą, pritarė jos steigiamo atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Union Funding Solutions Fund I“ taisyklėms. 

Leista įsigyti UAB „Kenova Asset Management“
Lietuvos bankas gavo UAB „SV Asset Management“ ir fizinio asmens prašymą dėl valdymo įmonės UAB „Kenova Asset Management“ įsigijimo. Išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Finansų rinkos priežiūros tarnyba įsigijimui neprieštaravo.

Leista pakeisti „Synergy finance“ fondų taisykles
Atsižvelgusi į UAB „Synergy finance“ prašymą, Lietuvo banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba leido pakeisti šios bendrovės valdomų atvirojo tipo specialiųjų investicinių fondų, investuojančių į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Synergy Global Allocation Fund“ ir „Synergy Global Momentum Fund“ taisykles.

Leista įsigyti UAB Travel Union
Lietuvos bankas gavo fizinio asmens prašymą dėl elektroninių pinigų įstaigos UAB Travel Union kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimo. Išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Finansų rinkos priežiūros tarnyba neprieštaravo, kad fizinis asmuo netiesiogiai įsigytų minėtos bendrovės įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc., tačiau nesiekiančią 30 proc.

Lietuvos bankas davė nurodymą blokuoti interneto svetainę 
Gavęs teismo leidimą, Lietuvos bankas nurodė tinklo paslaugų teikėjams kuo skubiau panaikinti galimybę pasiekti interneto svetainę toptrade.group, kuri naudojama nelegaliai siūlant ir teikiant investicines paslaugas. Šiuo metu Lietuvos banko pastangomis jau yra užblokuotos 75 interneto svetainės, kuriose buvo teikiamos nelegalios finansinės paslaugos.

Viešųjų sąrašų pakeitimai  
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB „Iban Online“ prašymą, įrašė šią bendrovę į Viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą ir Viešąjį sutelktinio finansavimo platformos operatorių sąrašą.