Lietuvos bankas
2021-12-08
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komitetas išnagrinėjo UAB „PHOENIX PAYMENTS“ kibernetinį incidentą,UAB „BEBAWA“ skyrė baudą už tai, kad ši nesilaikė nuosavo kapitalo reikalavimų, nepritarė UAB „Moment credit“ kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimo sandoriui, leido įsigyti UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“ akcijų ir suteikė UAB URBANUM RE valdymo įmonės veiklos leidimą.

Kibernetinio įsilaužimo kaina – grėsmė patikimai veiklai
Lapkričio pabaigoje elektroninių pinigų įstaiga UAB „PHOENIX PAYMENTS“ pranešė Lietuvos bankui, kad dėl kibernetinio įsilaužimo patyrė reikšmingų nuostolių. Tiesa, operatyviai sureagavusi, dalį lėšų bendrovė susigrąžino.

Lietuvos bankas atkreipia finansų rinkos dalyvių dėmesį – jei įstaiga staiga susiduria su reikšmingu lėšų ar kapitalo trūkumu, ji turi imtis operatyviai aktyvių veiksmų ir priemonių finansiniam veiklos patikimumui užtikrinti. Šiuo atveju centrinis bankas įvertino, kad įstaigos pastangų nepakako, todėl, siekdamas apsaugoti įstaigos klientų lėšas, apribojo UAB „PHOENIX PAYMENTS“ veiklą – laikinai uždraudė jai leisti ir išpirkti elektroninius pinigus bei vykdyti mokėjimo operacijas, įpareigojo iki gruodžio 3 d. padidinti nuosavą kapitalą. 

Iki nurodytos datos UAB „PHOENIX PAYMENTS“ papildė kapitalo rezervą ir pateikė informaciją apie priemones, kurių ėmėsi, kad analogiška kibernetinė ataka daugiau nepasikartotų. Įvertinęs visą gautą informaciją, Lietuvos bankas nusprendė, kad nebėra grėsmės saugiai ir patikimai UAB „PHOENIX PAYMENTS“ veiklai, todėl atšaukė apribojimus ir bendrovė vėl gali teikti licencijoje numatytas paslaugas.  

Centrinis bankas taip pat yra ne kartą atkreipęs elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų dėmesį į informacinių ir ryšių technologijų ir saugumo rizikos valdymą. Ši nuostata atsispindi ir lūkesčių laiške vadovams. 

UAB „BEBAWA“ nesilaikė nuosavo kapitalo reikalavimų
Lietuvos bankas nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga UAB „BEBAWA“ 2021 m. trečiąjį ketvirtį nevykdė nuosavo kapitalo reikalavimų. Įstaiga jau ištaisė šį pažeidimą ir ėmėsi priemonių, kad jis nepasikartotų ateityje. Įvertinęs pažeidimo pobūdį ir atsižvelgęs į kitas aplinkybes, centrinis bankas skyrė UAB „BEBAWA“ 4 tūkst. Eur baudą.

Lietuvos bankas primena elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms, kad jos privalo nuolat užtikrinti įstatymuose nustatytą nuosavo kapitalo dydį. Šį aspektą centrinis bankas pabrėžė daug kartų, jis išsamiai išdėstytas ir laiške elektroninių pinigų bei mokėjimo įstaigų vadovams. Tai vienas kertinių veiklos rodiklių, kuriems centrinis bankas skiria ypatingą dėmesį ir tokio pobūdžio pažeidimų netoleruos, taikydamas atitinkamas poveikio priemones. 

Pagal Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymą, elektroninių pinigų įstaiga privalo turėti ne mažesnį kaip 350 tūkst. Eur pradinį kapitalą, mokėjimo įstaigai pagal Mokėjimo įstaigų įstatymą taikomas pradinio kapitalo reikalavimas priklauso nuo teikiamų paslaugų ir gali kisti nuo 20 tūkst. iki 125 tūkst. Eur.

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.

Neleido įsigyti UAB „Moment credit“ kapitalo ir balsavimo teisių dalies 
Lietuvos bankas gavo dviejų fizinių asmenų prašymus įgyti UAB „Moment credit“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalis, viršijančias 20 proc. Atsižvelgdamas į tai, kad nebuvo pateikta visa vertinimui reikalinga informacija, Lietuvos bankas atsisakė pritarti tokiam sandoriui.

Leista įsigyti UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“ akcijų
Lietuvos bankas gavo UAB „Dolėja“ ir dviejų fizinių asmenų prašymą dėl UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“ kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimo. Įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas neprieštaravo, kad UAB „Dolėja“ tiesiogiai, o fiziniai asmenys – netiesiogiai įsigytų 40 proc. UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“ akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių.

UAB URBANUM RE – valdymo įmonės veiklos leidimas
Atsižvelgęs į UAB URBANUM RE prašymą, Lietuvos bankas išdavė šiai bendrovei informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės veiklos leidimą.