Lietuvos bankas
2022-10-31
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komitetas:

  • priskyrė Feisbuko produktą prie riboto naudojimo mokėjimo priemonių,
  • pritarė Evernord Asset Management UAB steigiamo fondo taisyklėms,
  • neprieštaravo sandoriui dėl Kevin EU, UAB,
  • leido įsigyti UAB „Verslo angelų fondo valdymas“,
  • skyrė poveikio priemones UAB „Best Finance“,
  • patvirtino Šiaulių banko prospektą.

Feisbuko produktas priskirtas prie riboto naudojimo mokėjimo priemonių
Į Lietuvos banką kreipėsi Airijoje registruota bendrovė Facebook Payments International Limited, pateikdama pranešimą dėl mokėjimo priemonės „Gaming Account“, kurią naudojant galima įsigyti skaitmeninio turinio tam tikruose internetiniuose žaidimuose.

Paslaugų teikėjams, leidžiantiems savo mokėjimo priemones, kuriomis galima atsiskaityti tik už riboto asortimento prekes ar paslaugas ir keliais kitais atvejais, Mokėjimų įstatyme yra numatyta vadinamoji riboto tinklo išimtis. Jeigu tokia priemone vykdomų mokėjimo operacijų vertė Lietuvoje per paskutinius 12 mėn. viršija 1 mln. Eur, paslaugos teikėjas privalo pranešti apie tai Lietuvos bankui. Tiesa, dėl to prižiūrimu finansų rinkos dalyviu netampama.

Lietuvos bankas patvirtino, kad mokėjimo priemonė „Gaming Account“ atitinka Mokėjimų įstatymo išimties taikymo kriterijus, ir įtraukė Facebook Payments International Limited į Lietuvos banko tvarkomą viešąjį sąrašą. Jame šiuo metu yra penki paslaugų teikėjai. 

Pritarta Evernord Asset Management UAB steigiamo fondo taisyklėms
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į Evernord Asset Management UAB prašymą, pritarė šios valdymo įmonės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Evernord Marbella Property Fund I“ (angl. closed-end fund intended for informed investors Evernord Marbella Property Fund I) taisyklėms.

Neprieštaravo sandoriui dėl Kevin EU, UAB
Lietuvos bankas gavo JAV registruotų ir kartu veikiančių investicinių fondų ACCEL LONDON VII L.P., ACCEL LONDON VII INVESTORS (2021) L.P. ir ACCEL LONDON VII ENTREPRENEURS L.P. prašymą dėl dalies mokėjimo įstaigos Kevin EU, UAB, įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių įsigijimo. Įvertinęs pateiktą informaciją, centrinis bankas neprieštaravo sandoriui, kuriuo minėti investiciniai fondai bendrai kartu įsigytų Kevin EU, UAB, kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, neviršijančią 20 proc.

Leido įsigyti UAB „Verslo angelų fondo valdymas“
Išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas neprieštaravo, kad fizinis asmuo padidintų savo valdomą UAB „Verslo angelų fondo valdymas“ kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį nuo 50 iki 100 proc.

Poveikio priemonės UAB Best Finance
Lietuvos bankas atliko mokėjimo įstaigos UAB Best Finance patikrinimą ir nustatė šiurkščių ir sistemingų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimų (kliento tapatybės nustatymo, operacijų stebėsenos, tarptautinių finansinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių įgyvendinimo srityse), pažeidimų valdymo ir vidaus kontrolės srityje. Be to, bendrovė netinkamai apsaugojo klientų lėšas ir neužtikrino šios srities vidaus kontrolės, nevykdė Lietuvos banko duoto privalomo nurodymo

Už šiuos pažeidimus Lietuvos bankas skyrė bendrovei 109 tūkst. Eur baudą.

Taip pat nustatyta UAB Best Finance pažeidimų veiklos funkcijų perdavimo srityje, paskiriant darbuotojus, atsakingus už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, kitų šios srities valdymo trūkumų. Už šiuos pažeidimus skirtas įspėjimas. 

Už UAB Best Finance vadovų skyrimo procedūros pažeidimus skirta poveikio priemonė – viešas paskelbimas.

UAB Best Finance kreipėsi į Lietuvos banką su prašymu panaikinti mokėjimo įstaigos licenciją, leidusią teikti pinigų perlaidas. Lietuvos bankas patenkino šį prašymą, tačiau įvertino ir padarytus teisės aktų pažeidimus bei pritaikė poveikio priemones.

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.

Patvirtintas Šiaulių banko prospektas
Atsižvelgęs į akcinės bendrovės Šiaulių banko prašymą ir įvertinęs gautą informaciją, Lietuvos bankas patvirtino šio banko prospektą, skirtą vidutinės trukmės iki 250 mln. Eur vertės obligacijų programos pagrindu išleistoms apribotos pirmos eilės privilegijuotosioms obligacijoms (angl. Restricted Senior Preferred Notes) įtraukti į prekybą AB Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje.

Prospektas (įskaitant jo priedus) parengtas vadovaujantis 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129 nuostatomis. Tai, jog prospektas patvirtintas, reiškia, kad jame pateikta informacija atitinka išsamumo, nuoseklumo ir suprantamumo kriterijus. Tačiau prospekto patvirtinimas neužtikrina jame pateiktos informacijos teisingumo ir negali būti laikomas Lietuvos banko rekomendacija investuotojams.