Lietuvos bankas
2022-06-16
11

Įspėta UAB „Finansų bitė verslui“
Lietuvos bankas atliko tikslinį sutelktinio finansavimo platformų operatoriaus UAB „Finansų bitė verslui“ patikrinimą – jo metu tikrino, kaip bendrovė laikosi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Nustatyta, kad tikrinamu laikotarpiu bendrovės vidaus kontrolės procedūros, susijusios su tarptautinių finansinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių įgyvendinimu, turėjo trūkumų. Bendrovė Lietuvos banko nustatytus neatitikimus pripažino ir ėmėsi veiksmų, kad jie būtų pašalinti. Įvertinęs aplinkybes, Lietuvos bankas įspėjo UAB „Finansų bitė verslui“ ir įpareigojo ją ne vėliau kaip iki 2022 m. rugsėjo 1 d. pašalinti nustatytą pažeidimą ir veiklos trūkumus.

Bauda FUNDSTR UAB 
Lietuvos bankas nustatė, kad 2021 m. gruodžio 31 d. ir 2022 m. kovo 31 d. duomenimis, elektroninių pinigų įstaiga FUNDSTR UAB nevykdė jai taikomų nuosavo kapitalo reikalavimų. Taip ji pažeidė Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymą ir už tai Lietuvos bankas skyrė bendrovei 8 000 Eur baudą. Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos privalo nuolat užtikrinti atitinkamuose įstatymuose nustatytą nuosavo kapitalo dydį. Tai vienas esminių veiklos rodiklių, kuriems centrinis bankas skiria ypatingą dėmesį.

Leido įsigyti Practica Capital Management UAB dalį 
Lietuvos bankas gavo prašymą dėl valdymo įmonės Practica Capital Management UAB įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimo ir neprieštaravo akcijų įsigijimo sandoriui, kurio pagrindu UAB „Opus operis“, Aqua Cap, UAB, MB „Patarimai verslui“, MB „Fondų finansų valdymas“ tiesiogiai, o keturi fiziniai asmenys netiesiogiai įsigytų daugiau nei 50 proc. Practica Capital Management UAB kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį.

Pritarė „ZeroSum Debt Fund I“ steigimo dokumentams
Atsižvelgęs į valdymo įmonės UAB „ZeroSum Asset Management“ prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas pritarė šios bendrovės steigiamos uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės, komanditinės ūkinės bendrijos „ZeroSum Debt Fund I“ steigimo dokumentams.