Lietuvos bankas
2022-01-14
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komitetas pritarė Jungtinės centrinės kredito unijos teiktai kandidatei, leido įsigyti UAB „Finansų bitė verslui“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, dviem įmonėms suteikė B kategorijos finansų maklerio įmonių licencijas.  

Pritarė Jungtinės centrinės kredito unijos kandidatei
Atsižvelgęs į Jungtinės centrinės kredito unijos prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas leido Jolitai Česonienei eiti šios centrinės kredito unijos administracijos vadovo, valdybos nario pareigas.

Fundvest UAB suteikta finansų maklerio įmonės licencija
Atsižvelgęs į Fundvest UAB prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas suteikė šiai bendrovei B kategorijos finansų maklerio įmonės licenciją, suteikiančią teisę teikti pavedimų priėmimo ir perdavimo paslaugą, taip pat saugoti, įtraukti į apskaitą ir klientų sąskaita valdyti finansines priemones, teikti užsienio valiutos keitimo paslaugas, kai jos yra susijusios su investicinių paslaugų teikimu.

Leido įsigyti UAB „Finansų bitė verslui“ 
Lietuvos bankas gavo UAB HolBee prašymą dėl sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus UAB „Finansų bitė verslui“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimo. Įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas pritarė įsigijimo sandoriui, kurio pagrindu UAB HolBee tiesiogiai įgytų UAB „Finansų bitė verslui“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc.

Finansų maklerio įmonei „Myriad capital“ leista plėsti paslaugų spektrą
Atsižvelgęs į UAB FMĮ „Myriad capital“ prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas papildė bendrovei išduotą finansų maklerio įmonės licenciją B kategorijos finansų maklerio įmonės licencija (prieš tai įmonė turėjo C kategorijos licenciją). Nuo šiol UAB FMĮ „Myriad capital“ galės teikti klientams daugiau paslaugų – vykdyti pavedimus klientų sąskaita, valdyti finansinių priemonių portfelį ir teikti kitas papildomas paslaugas.

Papildytas Viešasis mokėjimo įstaigų sąrašas
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į mokėjimo įstaigos UAB Best Finance prašymą, įtraukė jos tarpininkę UAB „Madelina“ į Viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą.

Vadovausis gairėmis dėl vadovų tinkamumo vertinimo
Lietuvos bankas, prižiūrėdamas finansų rinkos dalyvius, vadovausis Europos bankininkystės institucijos naujos redakcijos Gairėmis dėl valdymo organo narių ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų tinkamumo vertinimo (EBA/GL/2021/06). Šios Gairės taikomos ir priežiūros institucijoms, ir finansų rinkos dalyviams. Jose išsamiau paaiškinami valdymo organų narių tinkamumo reikalavimai. Pavyzdžiui, Gairės įpareigoja paskirti valdymo organo narį, kuris būtų atsakingas už kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimų įgyvendinimą ir kuris turėtų daugiau žinių, įgūdžių ir patirties šioje srityje nei kiti nariai. Gairėse atsižvelgta į Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvoje 2014/59/ES pertvarkymo institucijai suteiktas funkcijas, pabrėžiant pertvarkymo metu taikomų vadovų vertinimo procesų specifiką. Taip pat pateikiamos rekomendacijos, kaip įstaigos turėtų užtikrinti įvairovę, kad būtų laikomasi Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtinto lygių galimybių principo.