Lietuvos bankas
2020-04-23
11

Lietuvos banko valdyba šešiems mėnesiams pratęsė leidimą UAB Workpower bandomojoje finansinių inovacijų aplinkoje bandyti tarpusavio draudimo platformą „Ooniq“. Tai pirmoji bendrovė, kuri naudojasi Lietuvos banko siūloma inovacijų bandymų vadinamąja smėlio dėže.

Tarpusavio draudimo platformos (angl. peer-to-peer insurance platform, P2P platform) veikla grindžiama dalijimosi ekonomikos principais. Platformos nariams siūloma burtis į bendruomenę siekiant apsisaugoti nuo konkrečių nuostolių, patiems priimti sprendimus dėl nuostolių kompensavimo, panaudojant iš narių įnašų sudarytą fondą, o nuostoliams kompensuoti nepanaudotas lėšas susigrąžinti. Tarpusavio draudimo platforma „Ooniq“ veiklą pradėjo 2019 m. spalio mėn. ir iš pradžių buvo bandoma tik „Ooniq“ komandos aplinkoje, siekiant nustatyti ir ištaisyti platformos taisyklių ir informacinės sistemos trūkumus, užtikrinti sąlygų aiškumą, padidinti platformos finansinį stabilumą ir garantuoti nuostolių kompensavimą. Gruodžio mėn. pradėta veikla su tikrais vartotojais. Bandymo laikotarpiu siūloma vienos rūšies išmaniųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių apsauga nuo nuostolių, vėliau šio turto sąrašą ketinama ilginti. 

Tarpusavio draudimo platformoje dar nėra išbandyti visi tarpusavio draudimo procesai – ypač nuostolių atlyginimas ir tam nepanaudotų lėšų grąžinimas, todėl platforma bandoma toliau.

Lietuvos bankas prižiūri ir konsultuoja tarpusavio draudimo platformos savininkę UAB „Workpower“ visą inovacijos bandymo laikotarpį. Pagal šiuo metu turimą informaciją UAB „Workpower“ nelaikoma draudimo įmone, draudimo tarpininke ar papildomos draudimo veiklos tarpininke, o tarpusavio draudimo platformoje sudaromos sutartys nelaikomos draudimo sutartimis, todėl bendrovės ir platformos veiklai nėra taikomi Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo reikalavimai. 

Lietuvos banko rinkos dalyviams siūlomos bandomosios finansinių inovacijų aplinkos tikslas – palengvinti visuomenei naudingų finansinių inovacijų diegimą šalies finansų rinkoje, kai reguliavimas yra nepakankamas arba neaiškus, leisti Lietuvos bankui identifikuoti kylančias rizikas bei reguliavimo trūkumus ir imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti. Daugiau informacijos apie galimybes dalyvauti Lietuvos banko bandomojoje finansinių inovacijų aplinkoje skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje.