Lietuvos bankas
2022-09-05
  • Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus  
    Nuotraukos autorius: Egidijus Mileris
  • Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus  
    Nuotraukos autorius: Egidijus Mileris
  • Dr. Saulius Kaubrys  
    Nuotraukos autorius: Egidijus Mileris
115

Rytoj, rugsėjo 6 d., Lietuvos bankas išleis kolekcinę monetą, skirtą Valstybės Konstitucijos 100-mečiui. 50 eurų aukso moneta išleidžiama 3 000 vnt. tiražu. 

„Naujoji aukščiausios prabos kolekcinė aukso moneta, sverianti ketvirtadalį uncijos, įamžina Lietuvos Valstybės Konstitucijos šimtmetį. Prieš 100 metų, 1922 m. rugpjūčio 1 d., Steigiamasis Seimas priėmė pirmąją nuolatinę Konstituciją, ji įtvirtino nepriklausomą, demokratinę Lietuvos Respubliką“, – sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gedminas Šimkus.

Anot G. Šimkaus, šios sukakties svarbą atskleidžia ir tai, kad jai dedikuota būtent aukso moneta. Lietuvos bankas aukso monetas leidžia gana retai: iš 139 kolekcinių litų ir eurų monetų, leidžiamų nuo 1993 m., tik 20 monetų, įskaitant ir naująją monetą, – auksinės.

„Šimtmetį sukakusioje 1922 m. rugpjūčio 1 d. Steigiamojo Seimo priimtoje modernioje Vakarų valstybių teisinėmis tradicijomis paremtoje nepriklausomos Lietuvos Valstybės Konstitucijoje, kurią įprasmina naujoji kolekcinė moneta, atsiskleidė lietuvių tautos nepriklausomybės troškimas, socialiniai ir politiniai siekiai, joje daug dėmesio buvo skirta žmogaus teisėms ir laisvėms, įtvirtinta demokratinė konstitucinė santvarka. Šimtametės Lietuvos konstitucionalizmo tradicijos yra dabartinės 1992 metų Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindas ir jos kūrėjų įkvėpimo šaltinis“, – sako Konstitucinio Teismo pirmininkė Danutė Jočienė.

1922 m. Konstituciją sudarė preambulė, 108 straipsniai, suskirstyti į 15 skyrių. Pirmasis jos paragrafas aiškiai įvardijo, kad: „Lietuvos Valstybė yra nepriklausoma demokratinė Respublika. Suvereninė valstybės valdžia priklauso Tautai.“ Aukščiausia valdymo institucija buvo Seimas, o vykdomoji valdžia teko Ministrų Kabinetui ir Seimo renkamam Prezidentui. Ši Konstitucija galiojo iki 1928 m., kai A. Smetona po 1926 m. gruodžio 17 d. įvykusio perversmo paskelbė naują Konstituciją.

50 eurų aukso monetos, skirtos Valstybės Konstitucijos 100-mečiui, reverse – simbolių kalba perteikiami Lietuvos Valstybės Konstitucijoje įtvirtinti demokratiniai valstybės kūrimo pamatai. Monetos averse – stilizuotas Lietuvos Respublikos herbo simbolis Vytis, žemiau jo – nominalas, viršuje puslankiu užrašyta „LIETUVA“.

Aukso moneta, kurios svoris 7,78 g, išleidžiama 3 000 vnt. tiražu. Monetos dizainą sukūrė dailininkas Egidijus Rapolis. Moneta nukaldinta UAB „Lietuvos monetų kalykloje“. Monetą lydinčios skrajutės tekstą parašė istorikas dr. Saulius Kaubrys.

Aukso monetą, kurios kaina 530 Eur, galima įsigyti Lietuvos banko el. parduotuvėje monetos.lb.lt, o nuo rytojaus – ir Lietuvos banko kasose Vilniuje bei Kaune. 

Naujoji moneta buvo pristatyta šiandien, rugsėjo 5 d., Konstituciniame Teisme.