Lietuvos bankas
2023-09-13
11

Šiandien, rugsėjo 13 d., nuo 8 val. ryto, Lietuvos bankas pradėjo išankstinę kolekcinės sidabrinės 5 eurų monetos, skirtos Lietuvos Katalikų Bažnyčios vaidmeniui neginkluotame pasipriešinime, prekybą.

Monetos tema šių dienų kontekste, pasak jos kūrėjų, įgyja dar didesnę prasmę.

„Gūdžiu sovietmečiu, kai sovietinio bloko šalių tankai traiškė čekų ir slovakų iliuzijas susikurti „komunizmą su žmogiškuoju veidu“, o iš tikrųjų laidojo jų viltį išsivaduoti iš dusinančių sovietų imperijos gniaužtų, kelios dešimtys Lietuvos kunigų pradėjo, kaip tuomet atrodė, irgi pasmerktą greitai žlugti taikaus protesto akciją už žmogaus teisę laisvai išpažinti savo religinius įsitikinimus ir pagal juos gyventi“, – monetai skirtoje elektroninėje skrajutėje teigia prof. dr. Arūnas Streikus.

Šią monetą galima nusipirkti Lietuvos banko el. parduotuvėje monetos.lb.lt, o nuo rugsėjo 20 d., kai moneta išleidžiama į apyvartą, – ir Lietuvos banko kasose Vilniuje ir Kaune.

Kolekcinės monetos dailininkė Rūta Ona Čigriejūtė.

Monetos reverse – tiesos nešėjas, rašantis nuo viduramžių iki mūsų dienų Šventosios Dvasios įkvėptą žodį, nešantį žinią, kuri yra svarbi ir turi būti perduota pasauliui. Šis žmogus – tarsi viduramžių miniatiūrų evangelistas, tik jis ne rašo, o spausdina. Į ausį kuždantis balandis simbolizuoja Šventąją Dvasią, stula nurodo rašančiojo pašaukimą, basos kojos – jo neturtą, spausdinimo mašinėlė liudija laikmetį. Kompozicijoje įkomponuotas užrašas „Perskaitęs perduok kitam“.

Monetos averse vaizduojami tarsi kryžių sudarantys mikrofilmai – būtent tokia forma „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ numeriai pasklisdavo po pasaulį. Pagal herbo tradiciją sukomponuotuose kryžiaus padalytuose languose – valstybės, už kurią kovojama, herbo simbolis Vytis, Simno bažnyčia – „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ atsiradimo vieta, leidinio perdavimo momentas. Kompozicijos viršuje – balandis, nešantis mikrofilmų kryžmą: tai ir Šventoji Dvasia, įkvepianti drąsos, ir nuoroda į „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ pasklidimą.

Monetos, skirtos Lietuvos Katalikų Bažnyčios vaidmeniui neginkluotame pasipriešinime, tiražas – 2 750 vnt. Monetas nukaldino UAB „Lietuvos monetų kalykla“. Monetos pardavimo kaina – 62,00 Eur su PVM.