Lietuvos bankas
2023-06-28
11

Penktus metus iš eilės Lietuvos bankas įvertino savo veiklos generuojamą anglies pėdsaką. Pasibaigus koronaviruso pandemijai ir Lietuvos banko kasdienei veiklai grįžtant į normalias vėžes, 2022 m. bendras anglies pėdsakas, tenkantis vienam tarnautojui (1,42 t CO2 ekvivalento), irgi didėjo, palyginti su 2021 ir 2020 metais, tačiau buvo mažesnis nei prieš pandemiją, 2019 metais (3,57 t CO2 ekvivalento).

„Siekis prisidėti kovojant su klimato kaita yra vienas iš strateginių Lietuvos banko tikslų, o organizacijos veiklos anglies pėdsako mažinimas yra vienas iš penkių Lietuvos banko žalumo strategijos tikslų. Nuolat stebime savo anglies pėdsaką ir diegiame priemones, mažinančias organizacijos kasdienės veiklos įtaką aplinkai“, – sako Tomas Garbaravičius, Lietuvos banko Klimato kaitos centro vadovas.

2022 m. bendras Lietuvos banko šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išlakų kiekis, apimantis pirmo, antro ir trečio lygio ŠESD išlakas, sudarė 934,215 t CO2 ekvivalento. Šilumos energijos vartojimas sudarė 41 proc. šio kiekio, skrydžiai – 24 proc., šaldymo agentų naudojimas – 25 proc. 

Lietuvos bankas veiklą vykdo Gedimino pr. 6, Totorių g. 2/4, Žalgirio g. 90, Žirmūnų g. 151, Vilniuje, ir Maironio g. 25, Kaune, biurų pastatų kompleksuose.

Plačiau susipažinti su ataskaita galite čia.