Lietuvos bankas
2022-05-16
11

Lietuvos bankas, skatindamas, kad šalies finansų rinka ir toliau sėkmingai augtų, plėtros klausimus patiki specializuotam užduočių − Finansų rinkos plėtros − centrui. Jis ieškos būdų, kaip stiprinti esamus finansų rinkos dalyvius ir pritraukti naujų, skatins tvarią FinTech plėtrą, įgyvendins kapitalo rinkos plėtros priemones.

„Mūsų šalis žinoma kaip vienas iš pagrindinių FinTech centrų Europoje. Norime žengti toliau – skatinti viso finansų sektoriaus augimą didinant konkurenciją, paslaugų prieinamumą, stiprinant kapitalo rinką ir taip kurti aukštą pridėtinę vertę mūsų šalies gyventojams, įmonėms ir apskritai šalies ekonomikai. Siekdami tinkamai subalansuoti sektoriaus priežiūrą ir plėtrą, nusprendėme šiuos klausimus atskirti ir kiekvienam iš jų skirti daugiau dėmesio“, − sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. 

Jis taip pat pabrėžė šalies reputacijos svarbą pritraukiant naujų tarptautinio masto rinkos dalyvių – atitikties kultūra ir aukščiausi priežiūros standartai yra svarbūs veiksniai įmonėms renkantis jurisdikcijas, o Lietuvos bankas skiria šiems aspektams itin daug dėmesio ir pastangų.

Finansų rinkos plėtros centras, bendradarbiaudamas su kitomis šalies institucijomis, sieks prisidėti prie Lietuvos finansų rinkos plėtros, kad ir toliau čia kurtųsi, augtų aukštą pridėtinę vertę kuriančios finansų įmonės, didėtų paslaugų prieinamumas ir konkurencija. Be aktyvios mokėjimo rinkos, daug dėmesio numatoma skirti ir naujų dalyvių pritraukimui kituose segmentuose − kredito, kapitalo ir draudimo rinkose. FinTech segmente bus siekiama spartinti išmaniųjų kapitalo (WealthTech) ir draudimo (InsurTech) paslaugų plėtrą. Centras taip pat kuruos potencialiems rinkos dalyviams skirtą NEWCOMER programą (nuo 2016 m. ja pasinaudojo daugiau kaip 630 dalyvių iš daugiau kaip 70 šalių, beveik 20 % dalyvių buvo suteiktos veiklos licencijos) ir kvies išbandyti naujoves Lietuvos ir tarptautinėse bandomosiose reguliacinėse aplinkose (angl. regulatory sandbox).

Šiuo metu prie Finansų rinkos plėtros centro veiklos jau prisijungė 10 specialistų iš įvairių Lietuvos banko padalinių. Centrui vadovauja Lukas Jakubonis, Lietuvos banke dirbantis nuo 2017 m. Jis dirbo su įvairiais aukščiausio prioriteto projektais, konsultavo mokėjimo sistemų bei finansinio stabilumo klausimais.  Lietuvos bankas siekia stiprinti finansų rinkos plėtrą

„Dauguma naujų ateinančių dalyvių taikosi į mokėjimo ar kredito rinką, o draudimo ar kapitalo sektoriai lieka seklūs, nors tai puiki terpė verslo plėtrai ir galbūt naujiems vienaragiams atsirasti. Tvarią plėtrą matau kaip sprendimą, galintį išspręsti atskiruose segmentuose egzistuojančią koncentracijos problemą, mažinti paslaugų kainas ir kurti vertę visuomenei“, − sako L. Jakubonis. 

Finansų rinkos plėtros centras sieks stipraus ryšio su finansų sektoriaus bendruomene Lietuvoje. Pasak L. Jakubonio, jau įvyko pirmieji susitikimai su tarpinstituciniais partneriais ir rinkos dalyvių asociacijomis. Jie buvo konstruktyvūs ir nubrėžė gaires ateičiai. Numatoma, kad tokie susitikimai taps nuolatiniai, juose bus aptariamos aktualijos ir ieškoma bendrų sprendimų rinkai rūpimais klausimais. 

Lietuvos bankas siekia stiprinti finansų rinkos plėtrą