Lietuvos bankas
2015-01-01
11

Lietuvos bankas, viešindamas aukso atsargų investavimą, pritaria ketvirtajai Centrinių bankų susitarimo dėl aukso (toliau – CBSA) redakcijai ir tampa šio susitarimo šalimi.

Susitarimą pasirašė Europos Centrinis Bankas, Belgijos centrinis bankas, Slovėnijos centrinis bankas, Vokietijos Bundesbankas, Airijos centrinis bankas, Graikijos centrinis bankas, Ispanijos centrinis bankas, Prancūzijos centrinis bankas, Italijos centrinis bankas, Kipro centrinis bankas, Liuksemburgo centrinis bankas, Latvijos centrinis bankas, Maltos centrinis bankas, Nyderlandų centrinis bankas, Austrijos centrinis bankas, Portugalijos centrinis bankas, Slovakijos centrinis bankas, Suomijos centrinis bankas, Estijos centrinis bankas, Švedijos centrinis bankas ir Šveicarijos centrinis bankas.

Ketvirtoji CBSA redakcija įsigaliojo 2014 m. rugsėjo 27 d. ir bus atnaujinta po penkerių metų.