Lietuvos bankas
2024-06-13
11

Šiandien Vilniuje Lietuvos ir Portugalijos centrinių bankų atstovai tarsis dėl dalies Europos Centrinio Banko (ECB) užsienio atsargų tolesnio valdymo. Beveik dešimt metų bankai sėkmingai bendradarbiauja šioje srityje. Lietuvai prisijungus prie euro zonos, Lietuvos bankas dalį užsienio atsargų pervedė į bendras Eurosistemos užsienio atsargas, skirtas euro kurso stabilumui užtikrinti, ir jas valdo kaip bendrasavininkis su kitais centriniais bankais. 

„Pernai abu centriniai bankai turėjo išskirtinai gerus investicinės grąžos metus. Mūsų ir portugalų įnašai į Eurosistemos atsargas yra investuojami įnašus sujungus į du investicijų portfelius, išreikštus JAV doleriais ir Kinijos juaniais. Taip juos mūsų tandemas valdo nuo tada, kai ECB, įvertinęs Lietuvos banko turimą patirtį investuojant nacionalines atsargas Kinijos vertybinių popierių vidaus rinkoje, suteikė mums įgaliojimus valdyti Eurosistemos portfelį, išreikštą Kinijos juaniais“, – sako Lietuvos banko valdybos narė Jurgita Šaučiūnienė.

2015 m. sausio 1 d. Lietuvos banko ir Portugalijos centrinio banko sutartyje nustatytas vienas bendrai valdomas JAV dolerių portfelis, sinergijos ieškant specializacijoje: Portugalijos centrinis bankas įgyvendina palūkanų normų rizika pagrįstus investavimo sprendimus, o Lietuvos bankas – sprendimus, susijusius su kredito rizika. 2019 m. prie portfelio JAV doleriais pridėtas Eurosistemos investicijų Kinijos juaniais portfelis, ECB perduotas kartu valdyti šiems dviem centriniams bankams.

Kiekvienos euro zonos šalies nacionalinio centrinio banko įnašas į Eurosistemos užsienio atsargas yra proporcingas šalies bendrojo vidaus produkto dydžiui ir gyventojų skaičiui. Šalių narių įnašai bendrai sudaro Eurosistemos intervencijų portfelį, reikalingą euro kurso stabilumui užtikrinti ir prireikus finansuoti Eurosistemos galimą valiutinę intervenciją. Dėl to intervencijų portfelio valdymas pirmiausia yra grindžiamas investicijų likvidumo principu, pabrėžiant ir grąžos reikalavimą. Euro kurso stabilumas tiesiogiai prisideda prie Eurosistemos finansinio stabilumo užtikrinimo, todėl efektyvus ir pelningas ECB intervencijų portfelio valdymas yra labai naudingas tiek Lietuvai, tiek ir visai euro zonai. 

Dviejų bankų atstovų aukšto lygio pasitarimai dėl ECB ir nacionalinių atsargų investavimo vyksta paeiliui abiejose šalyse.