Lietuvos bankas
2021-05-28
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba nustatė, kad „Sekenora Holdings Limited“ nustatė neteisingą oficialaus siūlymo kainą ir pareikalavo, kad oficialaus siūlymo teikėjas ją pakeistų. 

Bendrovė „Sekenora Holdings Limited“ kreipėsi į Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybą prašydama patvirtinti oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti AB „Snaigė“ akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje, cirkuliarą. Įmonė nurodė, kad pagal Vertybinių popierių įstatymo reikalavimus (atsižvelgiant į vidutinę svertinę AB „Snaigė“ akcijų rinkos kainą, buvusią AB Nasdaq Vilnius laikotarpiu nuo 2020 m. liepos 18 d. iki 2021 m. sausio 17 d.), akcijos kaina lygi 0,183 Eur. Tačiau oficialaus siūlymo teikėjas nusprendė už superkamas akcijas mokėti didesnę kainą – po 0,25 Eur už vieną  akciją. 

Išnagrinėjęs gautus dokumentus ir kitą informaciją, Lietuvos bankas nustatė, kad „Sekenora Holdings Limited“ oficialaus siūlymo kaina nėra teisinga. 

Nustatant oficialaus siūlymo kainą vidutine svertine AB „Snaigė“ akcijų rinkos kaina, buvusia AB Nasdaq Vilnius laikotarpiu nuo 2020 m. liepos 18 d. iki 2021 m. sausio 17 d., negali būti remiamasi, nes nuo 2012 m. kontroliuojančiųjų akcininkų naudai, pažeidžiant pačios AB „Snaigė“ ir jos smulkiųjų akcininkų interesus, priimti sprendimai ilgą laiką darė neigiamą įtaką AB „Snaigė“ vertei reguliuojamoje rinkoje, investicijų į AB „Snaigė“ akcijas patrauklumui ir patikimumui.   

Nuo 2012 m. AB „Snaigė“ pradėjo teikti paskolas su kontroliuojančiaisiais akcininkais susijusioms bendrovėms. Vėliau su kontroliuojančiaisiais akcininkais susijusioms bendrovėms, kurioms buvo pradėtos bankroto procedūros, suteiktas paskolas ir jų grąžinimą perėmė vienas iš dabartinių „Sekenora Holdings Limited“ akcininkų. Oficialaus siūlymo teikėjo pateiktais duomenimis, AB „Snaigė“ yra negražinta 8,4 mln. Eur. Apskaitos tikslais yra pripažintas šios sumos vertės sumažėjimas, tačiau ji nėra įtraukta į AB „Snaigė“ finansines ataskaitas, nėra nurašyta ir turi būti grąžinta.

Iš „Sekenora Holdings Limited“ akcininko gautina suma (8,4 mln. Eur) yra svarbi aplinkybė, kuri turi būti įvertinta nustatant teisingą oficialaus siūlymo kainą. 

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos sprendimas (105.8 KB download icon)

AB „Snaigė“ pranešimas AB Nasdaq Vilnius biržoje